Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Hamn/Logistik | Arbetsmarknad | Container

Hamnen måste återfå förtroendet

Regeringen satsar på farledsfördjupningen och konflikten är över – nu vill Göteborgs hamn återuppbygga förtroendet. Rederiet Cosco jobbar på att komma tillbaka till hamnen.

Under onsdagen träffade näringsminister Mikael Damberg representanter från Göteborgs Hamn, APM Terminals och några av containerrederierna som trafikerar hamnen. Syftet var att diskutera framtiden för hamnen och på vilket sätt man kan återbygga förtroendet för hamnen efter många år av konflikter mellan facket Hamnfyran och APM Terminals.

– Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, kontaktade mig och övertygade oss i regeringen om att problemen i hamnen inte är över bara för att vi kommer med positiva besked. Vi måste också återfå förtroendet och vi måste få tillbaka verksamheterna till Göteborgs hamn, säger näringsminister Mikael Damberg till Sjöfartstidningen efter mötet.

Enligt Mikael Damberg krävs det hårt arbete för att återfå förtroendet och att alla parter måste samarbeta för att lyckas.

Viktigt med fredsplikt

– Det var ett väldigt bra möte, säger APM Terminals vd Henrik Kristensen till Sjöfartstidningen, och fortsätter:

– Näringsminster Mikael Damberg bekräftar att regeringen står bakom det förslag om förändringar i strejkrätten som arbetsmarknadens parter kommit överens om och att man verkligen vill satsa på farledsfördjupningen i hamnen.

Enligt Henrik Kristensen är det två mycket viktiga beslut som presenterats under våren och som innebär att de nu kan få stabilitet och framtidstro i hamnen igen efter många år av osäkerhet och konflikter. Fördjupningen av farleden in till hamnen gör att Göteborgs hamn kan fortsätta vara en betydelsefull hamn och ta emot de allra största containerfartygen också framöver.

Förändringarna i strejkrätten är viktiga på så sätt att ett kollektivavtal nu också kommer att innebära fredsplikt. Det gör att vi kan säkerställa en hög kapacitet i hamnen igen utan att behöva vara oroliga för konflikter, säger Henrik Kristensen.

Vill tillbaka till Göteborgs hamn

När konflikten blev som mest infekterad innan sommaren 2017 tappade APM Terminals flera viktiga fartygsanlöp. Bland annat rederiet Cosco valde att flytta sina anlöp från Göteborg till Helsingborg. Men nu, när det inte förkommit stridsåtgärder sedan slutet av förra sommaren, har de börjat ta tillbaka delar av sin trafik igen, berättar en av Cosco Nordics delägare Erik Eriksen för Sjöfartstidningen.

– Vi är nu i en process där vi försöker övertyga våra kunder och huvudkontoret i Kina om att allt är tillbaka till det normala i Göteborg och att det finns utrymme att ta in våra fartyg till APM Terminals igen och återbygga volymerna.

– Det viktigaste är att konflikten är över och att vi nu ser att kapaciteten i hamnen är tillbaka på höga nivåer.

Erik Eriksen ser att det redan i dag finns tillräcklig kapacitet för att lägga tillbaka Göteborgs hamn som ett anlöp i deras feederlinje med ett anlöp i veckan. Men i förlängningen hoppas han att även några av Coscos större fartyg ska börja anlöpa hamnen.

Viktiga beslut

Även Göteborgs hamns vd Magnus Kårestedt var nöjd efter onsdagens möte.

– De besked som regeringen nu presenterat är oerhört viktiga för oss i hamnen och vi har fått tydliga signaler om att regeringen vill satsa på hamnar som en viktig del i samhället och infrastrukturen. Det gör att vi med säkerhet kan fortsätta utveckla hamnen i framtiden.