Fotograf: Stena Bulk/Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

Concordia Maritime tror på den öppna marknaden

Concordia Maritime är nu nästan helt exponerad mot spotmarknaden, och enligt vd:n Kim Ullman är det nu ”upp till bevis” för strategin.

Concordia Maritime gör ett stabilt första halvår och levererar ett rörelseresultat på SEK 68 miljoner, jämfört med 18 miljoner motsvarande period i fjol, enligt delårsrapporten. De totala intäkterna uppgår till 300 miljoner mot 245 miljoner föregående år.

Hållbar lönsamhetsnivå

Strategin om att gå från en kontraktsportfölj till spot fortsätter i oförminskad styrka, idag är hela tio av elva fartyg i flottan exponerade mot den öppna marknaden. Det enda fartyget i flottan som går på timecharter är Stena Paris, för övrigt inblandat i en räddningsaktion nyligen.

”Med den nya flottdispositionen på plats är det nu upp till bevis för oss. Det övergripande målet är givetvis att nå en stabil och hållbar lönsamhetsnivå för hela flottan”, skriver vd:n Kim Ullman i en kommentar.

Två fartyg ut

Under perioden har rederiet sålt de två panamax-fartygen Stena Poseidon och Palva till Transport Maritime St-Laurent Inc. Fartygen ägdes på 50/50 basis av Concordia Maritime och Neste Oil. 

”Därmed realiserades resultatet från försäljningen samt ersättningen från Neste för de i förtid brutna charterkontrakten. För vår del innebar detta ett sammantaget resultat om cirka SEK 80 miljoner”, skriver Kim Ullman.