Kategori: Utbildning | Skeppsbyggnad

Studenter i stort offshoreprojekt

En hel klass Chalmersstudenter ska designa fartyg som passar till att bygga och underhålla en megastor vindkraftspark i Hanöbukten.

Inom Marine Design Project, som är en höstterminskurs för sistaårsstudenter på master-programmet Naval Architecture and Ocean Engineering på Chalmers, blir uppgiften för hela klassen att designa fartyg och metoder som passar för att bygga och underhålla en av världens största vindparker till havs som ska byggas i Hanöbukten. Initiativtagare är Offshore Väst och Blekinge Offshore.

– Anledningen till att vi ger det här uppdraget till Chalmersstudenterna är dubbelt. Dels behöver vi få in nya och smarta idéer på hur man kan lösa problemen. Dels behöver vi få utexaminerade ingenjörer som har insikter om komplexiteten i verkliga problemställningar, som ju innefattar även ekonomi, politik, kommunikation och andra frågor utanför de rent tekniska, säger Johan Edvardsson, projektledare Service & Underhåll på Offshore Väst. 

700 vindkraftverk

Så snart regeringen har klubbat det slutliga beslutet, sätter förberedelserna för bygget i Hanöbukten igång.

Totalt planerar Blekinge Offshore att här bygga upp till 700 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på upp till 2.500 MW. När vindparken är fullt utbyggt förväntas elproduktionen uppgå till 7-8 terawattimmar årligen, ungefär lika mycket som en reaktor i ett kärnkraftverk producerar.

Många intressenter

Offshore Väst är ett konsortium av företag, universitet och institut som arbetar för innovation och affärsutveckling inom offshorebranschen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.