Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Utbildning | Tank

Utbildar i säker LNG-hantering

I början av året trädde IGF-koden i kraft som kräver att ansvariga ombord på LNG-drivna fartyg ska vara utbildade i säker hantering av LNG. 

I ett trångt simulatorrum på andra våningen i Saga-huset, ett av Chalmers hus på Lindholmen i Göteborg, samlades under gårdagen drygt tio personer ur rederiet Furetanks befäl och landpersonal. Anledningen till att dessa personer samlats i detta trånga utrymme var för att lära sig mer kring framdriften av LNG-fartyg.

– I början av 2018 trädde den så kallade IDG-koden i kraft. Den ställer krav på att all ansvarig maskinpersonal ombord på fartyg där huvudmaskinen drivs av LNG ska ha genomgått en utbildning i säkert hanterande av LNG, berättar Staffan Strive, affärschef för fortbildning på Chalmers Professional.

Samarbete

Kursen genomförs av Chalmers och har tagits fram i samarbete med Sjöfartshögskolan i Kalmar. Framtagandet av kursen och tillhörande simulator har till stor del finansierats av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

– Utvecklingen av kursen inleddes redan för två år sedan när vi såg att fler och fler satsade på LNG. Men det är först från årskiftet som kursen på riktigt kunnat bli godkänd av Transportstyrelsen, säger Staffan Strive.

– Detta är andra gången vi genomför kursen och vi försöker ge bästa möjliga kvalitet genom att kursen leds av våra kunniga lärare samtidigt som vi också tar in externa föreläsare med erfarenhet från verkligheten.

Verklighetstrogen simulator

LNG-kursen kommer, enligt Johan Eliasson Ljungklint, lektor och ansvarig för sjöingenjörsprogrammet på Chalmers, ge deltagarna både praktiska och teoretiska kunskaper kring hanterandet av LNG.

– Dels får de teoretisk kunskap från oss lärare och de andra föreläsarna. De får också utbildning i hur man hanterar köldskador eftersom LNG är kraftigt nedkyld. Men framför allt får de genomföra simulatorövningar som vi utvecklat för den här kursen.

Bland annat genomför de en övning som går ut på att bunkra LNG. Enligt Johan Eliasson Ljungklint är simulatorn väldigt verklighetstrogen.

– Den börjar från början med att deltagarna till och med ska kyla ner tankarna innan bunkringen börjar. Sedan ska de hålla koll hela vägen till slutet.

Satsar för framtiden

Chalmers satsar starkt på att vidareutbilda personal på många olika områden och enligt Staffan Strive har de fått god respons hittills.

– Kvalitetsmedvetna rederier i Sverige är medvetna om vikten av att hålla sin personal uppdaterad och dessutom tänker de på framtiden. Som i det här fallet när Furetank inte bara skickat personal till de fartyg som är aktuella nu, utan att de också förbereder för att certifierad personal kommer behövas längre fram.