Moderator Tamara Carleton och juryns ordförande Monica Strandhag vid utdelningen av Stena LIne Propeller Prize 2022.

Fotograf: Stena Line

Kategori: Fartygsutrustning

Cetasol en av vinnarna till Propeller Prize

Årets entreprenörspris Stena Line Propeller Prize går till företagen Cetasol och Life Finder Systems International.

Vinnare av Stena Line Propeller Prize 2022 är Cetasol inom kategorin marinteknik och Life Finder Systems International inom digitalisering/ITC. Företagen belönas med en prissumma om 100 000 kronor vardera. Priserna delades ut i samband med det årliga eventet Innovation Day på Blue Science Park i Karlskrona.

Framgång och skalbarhet

Båda företagen övertygade juryn inte bara med sina affärsidéer, utan även med dokumenterade bevis på konceptets framgång och skalbarhet, uppger Stena Line. Cetasol valdes ut för sin plattform iHelm, ett analysverktyg för små och medelstora fartyg med syfte att optimera energiförbrukning.

Life Finder Systems International är ett företag som producerar intelligenta varningssystem som på ett smidigt sätt integreras i arbetares vardagliga säkerhetsrutiner.

Yngre än fem år

Kritierierna för de nominerade företagen uppges vara att de ska vara yngre än fem år, vara drivna av entreprenörskap och innovation, och ha ambitionen att växa. Propeller Prize ska uppmuntra företag som är relativt nya på marknaden och främja partnerskap, i syfte att stödja och vidareutveckla det goda företagsklimatet i regionen.

– Stena Line är ett familjeföretag som har skapats i sann entreprenörskapsanda och med en grundmurad tro på morgondagens värld. Som ett av världens ledande företag inom vår bransch, vill vi naturligtvis bidra till att främja dessa värderingar hos nästa generation företag. Inom ramen för juryarbetet var vi imponerade över de idéer och den beslutsamhet som alla kandidaterna demonstrerade. Vi är dock övertygade om att Life Finder Systems International och Cetasol är två mycket förtjänstfulla vinnare, och vi önskar dem stort lycka till i framtiden, säger Monica Strandhag, Trade Manager hos Stena Line och juryns ordförande, i ett pressmeddelande.