Bulkfartyg frigett efter månader i piraternas händer

Den nionde februari frisläpptes det Panamaflaggade bulkfartyget Al Khaliq med en besättning på 26 man, varav 24 indier och två burmeser. Enligt EU Maritime Security Centre ska fartygets ägare ha betalat en lösensumma.Fartyget kapades den 22 oktober 180 sjömil från västra Seychellerna. Ägaren har inte bett de internationella styrkorna på plats om hjälp utan fartyget har kontrakterat en bogserbåt som förser besättningen med proviant.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.