Kategori: Tank

Broström tar in fartyg på kommersiellt management

Broström inleder ett samarbete med Erik Thun, Rederi AB Gotland och Wisby Tankers för att förstärka tonnageportföljen i segmentet 5 000–10 000 ton dödvikt. 

Broström utökade sitt mindre tanksegment med tre fartyg under det gångna året, och under perioden mars–april tillförs ytterligare fartyg: Med Baltic, 8 269 dwt, Wisby Wave, 7 478 dwt, Red Teal, 6 874 dwt och Alice, 6 843 dwt. Efter detta kommer Broström att ha en flotta om 18 tankfartyg i det mindre tanksegmentet i Europa. 

 

– Samtliga fartyg som tillförs är av hög kvalitet med en design som passar vår kommersiella strategi i detta segment, säger Robert Uggla, vd för Broström. 

Sammanlagt opererar Broström 77 produkttankers, 5 000–23 000 dwt, i såväl Europa som Asien. I de större segmenten har bolaget kommersiella samarbeten med Donsötank, Uni-Tankers och sedan förra året även Tärntank Rederi samt Harren & Partner. 

 

Tankmarknaden har det fortsatt tufft, vilket många årsrapporter på sistone vittnat om. När A P Møller-Mærsk redovisade rapporten för 2010 framkom det att vinsten uppgick till otroliga USD 5 miljarder – men för Maersk Tankers, Broströms ägare, är det fortsatt kämpigt. Förlusten hamnade på USD 118 miljoner, framför allt på grund av nedskrivningar. Broströms mindre tanksegment är dock lönsamt, enligt Robert Uggla.

Robert Uggla vill inte säga för mycket om marknadsutsikterna för 2011, men konstaterar att det kunde sett bättre ut.

– Det råder stor osäkerhet i marknaden, vilket gör det svårt att ge någon prognos.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.