Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Regelverk | Folk/företag | Specialfartyg

Brittiskt fartyg bröt mot MLC-konventionen

Första brottet mot MLC-konventionen på danskt vatten har nu uppdagats – besättningen på brittiskägda supplyfartyget Atlantic Carrier saknade anställningsavtal.

I förra veckan kvarhölls det Liberiaflaggade supplyfartyget Atlantic Carrier i Esbjerg sedan hamnstatskontrollen påvisat brott mot sjöarbetskonventionen (Maritime Labour Convention) som handlar om sjömännens rättigheter till anständiga arbets- och levnadsvillkor. 

Fick anställningsavtal

– Sjömännens anställningskontrakt är helt grundläggande. Kontraktet är det stycke papper som säger vilket år man anställdes. Saker som lön, rättigheter vid sjukdom med mera ska framgå i kontraktet. Saknas detta kan man ju inte kontrollera villkoren, säger Ole Philipsen, chef för det danska fackförbundet CO-Søfart med fyra medlemsorganisationer, som anser att ratificeringen av MLC-konventionen är det viktigaste som skett sedan andra världskriget när det kommer till sjömännens rättigheter.

– Det ska inte råda några tvivel om att överträdelser mot MLC är lika allvarligt som överträdelser när det gäller fartygets fysiska standard.

Fartyget fick sedermera lämna hamnen efter att rederiet som kontrollerar fartyget, Atlantic Marine & Aviation, uppvisat anställningsavtal för besättningen. Rederiet har sedan 1986 ägt och opererat över 40 fartyg och Liberiaflaggade Atlantic Carrier, byggd 1974 men konverterad 2001, är det största i den nuvarande flottan. Atlantic Carrier servar den havsbaserade vindkraftsparken DanTysk som är under uppbyggnad.

En till syndare

Enligt den internationella transportarbetarfederationen, ITF, har även ett fartyg kvarhållits i Kanada för brott MLC-konventionen. Besättningen på bulkfartyget Lia M hade inget anställningsavtal och stod med obetalda löner. Det saknades även tandkräm, schampo och flera andra hygienartiklar och en besättningsman hade nekats läkarvård vid två tillfällen. Besättningen uppgav att de hade tvingats underteckna helt blanka kontrakt.

Det aktuella fartyget följer nu, enligt ITF, MLC-konventionen. Enligt fartygsdatabaser ägs och opereras fartyget av ett grekiskbaserat rederi och är flaggat på Cypern.

Trädde i kraft nyligen

Sjöarbetskonventionen trädde i kraft den 20 augusti 2013. I konventionen fastställs rättigheterna globalt för sjöpersonal. I Sverige finns, till största delen, motsvarande bestämmelser i befintliga lagar, förordningar och föreskrifter samt genom arbetsmarknadens parters kollektivavtal.

Men det finns även en del nyheter för svensk del, till exempel: tiden för arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön förlängs, sjömän får rätt till akut tandvård och tiden för arbetsgivarens ansvar att bestrida kostnader för vård, kost och logi till följd av sjukdom förlängs.

Läs mer om MLC här.