Fotograf: Sjöfartstidningen arkiv

Kategori: Politik | Regelverk

Breddat sjöfartsstöd på remiss

Regeringen har nu skickat ut sitt förslag om ändrad inriktning för det svenska sjöfartsstödet och förväntar sig svar från instanserna senast den 19 mars.

Förslaget innebär en breddning från den nuvarande begränsningen till last- och passagerarfartyg till att omfatta samtliga fartygstyper som omfattas av EU:s riktlinjer. Det innebär att till exempel kabelläggningsfartyg, forskningsfartyg och mätfartyg som verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad får rätt till stöd.

Därmed räknar regeringen med att ytterligare ett 30-tal svenska fartyg med sammanlagt runt 300 ombordanställda kommer att omfattas till en kostnad av 60 miljoner per år. Denna summa sätter man i relation till att sjöfartsstödet minskade med 80 miljoner kronor mellan 2010 och 2012 på grund av utflaggningen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.