Fotograf: KV Bergen

Kategori: Haveri

Bogsering går enligt plan

Bogseringen av Eemslift Hendrika, som råkade i sjönöd utanför norska kusten på tisdagen, kunde inledas onsdag kväll.

Onsdag kväll inleddes bogseringen av heavylift-fartyget Eemslift Hendrika efter att bärgningspersonal kommit ombord med hjälp av helikopter. Kystverket meddelade före midnatt att risken för en grundstötning därmed var avvärjd.

Till Ålesund

Eemslift Hendrika bogseras till Ålesund och beredskapsnivå upprätthålls tills fartyget ligger vid kaj. Bogseringen övervakas av bevakningsfartyget KV Bergen.

Enligt Kystverket har bogseringen under natten gått planenligt. Vindstyrkan var på morgonen 6 m/s och våghöjden tre till fem meter.