”Avgiftssystemet är mycket långt ifrån hållbart”

För fem år sedan anställdes jag på Svensk Sjöfart. Fem år där det hänt otroligt mycket. Men också fem år där det hänt otroligt lite! Under denna tid har sjöfarten och hela den maritima näringen tagit många avgörande steg mot att bli mer hållbar – dels som kollektiv, dels i enskilda djärva satsningar på innovativa projekt och beställningar. Sjöfarten har en mycket stark grund i att man i många fall kan nyttja stordriftsfördelar på ett unikt sätt men förstås också i en nära nog oslagbar energieffektivitet när det gäller att förflytta personer och varor.

Svensk sjöfart har framtiden för sig, kan leverera mycket mer samhällsnytta och jag ser med glädje på att rikspolitiken inte på många år diskuterat sjöfart så brett och djupt som man gör i dag. Mycket har hänt! Nu ska jag förstås inte sticka under stol med att jag menar att det är regeringens skyldighet att, även om man vidtagit flera viktiga initiativ under året, verka för att de politiska målen nås och att man därför bidrar till att stärka sjöfartens konkurrenskraft till gagn för invånare, besöks-näring och arbetstillfällen inom industrin. 

Låt mig nämna ett område där jag faktiskt väntar mig att regeringen agerar och visar framfötterna under resterande mandatperiod. Det rör Sjöfartsverket.

Jag är mycket glad och tacksam över att regeringen vid två tillfällen under den förskräckliga pandemin har gett Sjöfartsverket extra anslag för att man inte skulle tvingas göra en för rederierna otroligt tuff tid än värre genom avgiftshöjningar. Avgiftshöjningar har nu uteblivit helt för 2021, vilket är bra – även om avgiftssänkningar hade varit bättre. Men det visar också med all önskvärd tydlighet på det ohållbara i myndighetens ekonomiska situation. Betänker man att riksdagens alla partier vill se vattenvägarna användas mer för att avlasta landinfrastrukturen så framkommer en bild som, åtminstone för mig, är självklar. 

Hållbarhet handlar inte bara om miljö/klimat och sociala/trafiksäkerhetsmässiga frågor. Det handlar också om ekonomi och att skapa konkurrenskraft.

Systemet där cirka 80 procent av myndighetens avgifter tas ut i form av farleds- och lotsavgifter är mycket långt ifrån hållbart. Följden blir att överflyttningen inte blir av och vi får fortsätta prata om sjöfart som synonym till potential. I detta avseendet har inget hänt.

Hållbarhet handlar inte bara om miljö/klimat och sociala/trafiksäkerhetsmässiga frågor. Det handlar också om ekonomi och att skapa konkurrenskraft. Sjöfartsverket behöver en i grunden förändrad finansieringsmodell om överflyttningen ska kunna ta fart och om vi ska undvika ökad direkt och indirekt kostnad för landinfrastrukturen.

Ska regeringen bli ihågkommen som en handlingskraftig regering som tog oss mot målen måste man ta sitt ägaransvar för Sjöfartsverket och tillse att de får ekonomiska resurser som leder till att man kan verka för sjöfartens bästa. Jag är optimistisk för framtiden. Jag tror att regeringen ser den ohållbara situationen än tydligare nu och vi vet att riksdagens övriga partier gör det efter tillkännagivandet från riksdag till regering under 2020. Jag tror att regeringen vill nå målen.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.