Utlandet lockar ålänningar

Den åländska sjöfartsnäringen når långt utanför örikets gränser. Av 29.000 invånare är det mer än 4.000 som i stort sett direkt får sin utkomst från sjöfarten och dess avgreningar. I själva verket är branschens betydelse ännu större, mer än tjugo procent av Ålands BNP utgörs i dag av sjöfart. Det råder som bekant oro i branschen just nu men faktum är att sjöfarten de facto vuxit om man ser till åren 2000-2012. Den totala handelsflottan har ökat med arton procent till över 980.000 BT, antalet handelsfartyg har vuxit från fyrtiofyra till femtiotvå. Några av de lyckosamma rederierna har jag presenterat tidigare.

Från shippingen har dessutom massor av andra företag hittat växtkraft. Ett bra exempel är det lilla konsultbolaget Alandia Engineering som jag skrivit om förut i denna blogg. Där har man under hösten tagit ytterligare ett steg mot omvärlden genom att rekrytera Mr. Acacio Costa, tidigare teknisk chef på Contromation i Spanien, USA och Brasilien. Han ska tillsammans med sitt tekniska team föra Alandia Engineering till en ännu starkare position inom den internationella shippingen där man i dag är närvarande i Filippinerna, Singapore, Estland, Finland, USA och Brasilien. (Se hela pressmeddelandet nertill i bloggen.)

Detta är mycket viktigt för hela Åland som behöver varje export-euro som går att finna. Mot denna bakgrund är det också viktigt att locka nya inflyttare till Åland vilket femtio av de mest betydelsefulla företagsledarna på Åland uppmärksammat i ett öppet brev. De understryker i sitt inlägg vikten av att Åland växer.

Alandia Engineering är ett bra exempel på hur geografisk placering aldrig slår genuint entreprenörskap. Det hänger inte på var du finns utan på vad du gör.

 

AE Press Release 2015revB_00001

 

AE Press Release 2015revB_00002

AE Press Release 2015revB_00003