Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Ekonomi

Blandat halvår för Göteborgs Hamn

Container upp, olja och bilar ner. Blandat första halvår för Göteborgs Hamn.

Exporterade containrar via Göteborgs Hamn ökade med fyra procent första halvåret i år men importen minskade med en procent. Totalt sett ökade containerhandeln med två procent under årets första sex månader, enligt Göteborgs Hamn.

– Svensk handel står sig relativt stark i en orolig världsekonomi. En tydlig trend är att volymerna under andra kvartalet är bättre för de flesta godsslag än under det första, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn som också får konstatera att trailervolymerna ligger på samma nivå som första halvåret 2012 medan annat roro-gods, framför allt papper, minskar.

– Att trailertrafiken stabiliserats kan vara en indikation på att europaflödena nått botten efter flera års nedgång, säger Magnus Kårestedt.

Även oljan minskar från 10,7 till 10,3 miljoner ton hanterad råolja årets sex första månader jämfört med förra året.

Störst tapp står bilhanteringen för som går ned med hela 18 procent vilket beror på att Volvo exporterat mindre till Europa och USA.

Passagerarvolymerna däremot visar på en blygsam ökning, upp en procent. 

Kommentarer

 • Anonymous

  Hrmmm varför uttalar sig Magnus Kårestedt om volymer etc,etc för GöteborgsHamn,när Hamnen idag består av tre fristående bolag ! Det enda Hr Kårestedt ska uttala sig om är den s.k. Energihamnen & Hamnmyndigheten !!
  Skärpning !!

 • Docker-Göteborg

  De spelar ingen roll vem som presenterar siffrorna,de e dom volymerna som är för tillfället..Många kontrakt löper ut nästa år mellan olika Svenska Hamnar och Rederier det kan gynna Göteborg,fler kunder och mer gods.Kajplatser finns så de e är inget bekymmer…

 • Sommaren är kort

  Är det inte i egenskap av hamnmyndighet dessa siffror presenteras?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.