Beslut om vraksanering dröjer till 2011

Regeringens beslut om vem som bär ansvaret för att sanera miljöfarliga skeppsvrak som står utan ägare eller där ägarsituationen är oklar drar ut på tiden. Fortfarande pågår kartläggningen om hur många vrak det finns längs den svenska kusten och som är potentiella miljöhot. Någon gång i början på 2011 kan utredningen presenteras, därefter ska regeringen fatta beslut i ansvarsfrågan.– Ansvarsfrågan är helt klart en knäckfråga. Problemet är att det kan bli väldigt dyrt för skattebetalarna eftersom risken finns att staten får ta över ansvaret där man inte har någon ägare till vraken. Många vrak är ju flera decennier gamla, säger Lennart Bodén, pressekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren.I förstudien ”Vraksanering” från 2007 som presenterades av Ida-Maja Hassellöv, forskare vid Chalmers, framkom att det kan kosta upp till 2 miljarder kronor att sanera 20 vrak som ligger på svenskt vatten i Skagerrak. Fartygen är på över 100 bruttoton och anses vara potentiella miljöhot vid oljeläckage. Den största andelen vrak härrör från andra världskriget och är idag sönderrostade, en del har redan börjat läcka olja, till exempel S/S Skytteren som ligger på 74 meters djup utanför Måseskär. – Vraken är en tickande miljöbomb, någon måste nu ta ansvar för att ta hand om vraken, sa Ida-Maja Hassellöv när studien presenterades hösten 2007.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.