Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Tank | Regelverk

Berusad befälhavare friad i tingsrätten

Den lettiske befälhavare som i mitten av december åtalades för grovt sjöfylleri frias av Göteborgs tingsrätt. Enligt rätten går det inte att utesluta att mannen druckit efter att han fråntagits befälet.  

– Den hela är en invecklad historia och det är en lite väl försiktig och långsökt förklaring som rätten gör i domskälet, och det gör att jag med all sannolikhet kommer att överklaga domen, säger kammaråklagare James von Reis. 

Det var vid 03.00-tiden på morgonen den 16 december som Kustbevakningen larmades om att befälhavaren för kemtankern Stenberg sannolikt var onykter. Den lots som kommit ombord efter midnatt hade då fått vetskap om att befälhavaren var berusad, något som han meddelade Kustbevakningen samtidigt som han beslutade att fartyget skulle ankras. 

Fartyget befann sig då vid Mittholmarna i Hakefjorden några sjömil från Stenungsund, dit man var på väg från lettiska Ventspils. 

Ombord på kemfartyget fanns 13.000 ton lättantändlig petroleumnafta. 

Halv liter sprit

Exakt hur berusad befälhavaren egentligen var då han framförde fartyget på svenskt vatten går dock inte att styrka, något som gör att tingsrätten nu alltså friar mannen. 

Enligt befälhavaren själv hade han på morgonen den 15 december mått psykiskt dåligt på grund av ett besked om sin mammas hälsotillstånd och bestämt sig för att dricka alkohol för att kunna somna. Efter att enligt egen uppgift ha lämnat över befälhavarskapet till överstyrmannen hade han sedan, från 08.00 till 09.00 den 15 december, druckit en halv liter sprit och sedan sovit i minst 6-7 timmar. 

När lotsen kom ombord strax efter midnatt blev befälhavaren väckt och tog sig upp på bryggan, där han visserligen fortfarande kände sig något påverkad men ändå stannade kvar eftersom han inte såg till överstyrmannen. 

Drack ytterligare 

Överstyrmannen hävdar å sin sida att han aldrig fått några instruktioner från befälhavaren om att ta över ansvaret för fartyget. 

Andrestyrmannen hävdar att han såg att befälhavaren var påtagligt berusad och hade svårt att gå när han kom till upp till bryggan i samband med att lotsen kom ombord. 

Lotsen uppger att han först inte märkte att befälhavaren var berusad, utan att det var först när han insåg att befälhavaren hade lämnat bryggan som han fick vetskap om att han var onykter. 

När lotsen larmat Kusbevakningen vid 03.00-tiden och fartygket ankrat kontaktades också rederiet, som då utsåg överstyrmannen till befälhavare. Enligt befälhavaren gick han då ned till sin hytt, där han drack ytterligare cirka 15 cl sprit.

Över gränsen

Omkring två timmar senare, när fartyget anlöpt Stenungsund, togs utandningsprov som visade att mannen hade värden som låg över gränsen för grovt sjöfylleri. Detta bekräftades sedan av ytterligare blodprover på förmiddagen.   

Enligt tingsrätten går det dock inte att utesluta att mannen faktiskt druckit efter det att han fråntagits befälhavarskapet, trots de prover som togs på morgonen. Det går heller inte att styrka att fartyget befunnit sig på svenskt vatten då han på morgonen dessförinnan hade druckit en halv liter sprit. Helt säkert är endast att fartyget befunnit sig på svenskt vatten från och med strax efter midnatt, då lotsningen påbörjades.  

För övrigt tror inte tingsrätten på mannens uttalande om att han i samband med den ”första drickningen” på morgonen den 16 december skulle ha lämnat över befälhavarskapet till överstyrmannen.

Felaktig slutsats

Enligt kammaråklagare James von Reis är det märkligt att man bortser från vittnesuppgifterna från de övriga befälen om befälhavarens berusningsgrad. 

– Dels anser jag att andrestyrmannens vittnesmål styrker det faktum att han varit kraftigt berusad när hade befälet, dels tycker jag hans egen berättelse och även andra vittnesmål tyder på det. Men det räcker tydligen inte. Visst återspeglar domskälet bevisläget om man ser det hela rent sakligt, men jag anser att rätten har dragit en felaktig slutsats, säger James von Reis, som nu alltså sannolikt kommer att överklaga domen. 

– Ja, jag måste analysera domen ordentligt, men sannolikt kommer jag att överklaga. Det rör sig ju om minst två timmar efter midnatt då han bevisligen hade befälet på svenskt vatten, och som jag ser det borde han ha fällts åtminstone för ”normalt” sjöfylleri om det nu inte går att styrka grovt sjöfylleri. 

En nämndeman har en skiljaktig mening och anser att vittnesmålet från befälhavaren själv i kombination med övriga vittnesuppgifter bevisar att mannen varit så pass berusad att han inte ”på ett betryggande sätt kunnat utföra vad som ålegat honom ombord under färden i svenskt vatten”.   

Norskägd

Gibraltarflaggade kemtankern Stenberg ägs och opereras av norska Rederiet Stenersen. Fartyget var vid tillfället på väg till Stenungsund från lettiska Ventspils med en last av 15.000 ton nafta – en produkt som är mycket skadlig för både människor och miljö.  

Stenberg är byggd 2003, är på 16.600 dödvikt och är 144 meter långt och 23 meter brett. 

Kommentarer

 • Anonymous

  Återigen visar svenskt rättsväsende på grov inkompetens. Varför i hela friden är det möjligt att fria? Varför säger inte svensk lag att det krävs samtycke till sexuellt umgänge eller att eftersupa inte skall räknas? Idag kan vi även konstatera att man kan inte diskrimineras på krogen om man är svensk, något som dock är möjligt om man är icke svensk.

 • anonym

  inför alkolås på bryggan och maskinrum där personalen får blåsa innan arbetspassets början

  • Harald Hårfagre

   Vad ska hända ifall någon blåser positivt ?

   • Thomas G

    Förslagsvis en rapport till rederiet.

 • Cowboy

  Sen kan man ju alltid undra över anledningen till att man super till ute till sjöss. Bara en dum tradition eller finns det någon mer djupgående anledning?

  Jag menar, det är lätt att döma och sen glömma. Roten har man ändå inte fått bort.

 • Väldigt befaren sjöman

  Att dricka alkohol och framföra fartyg är alltid fel. MEN istället för att alltid PEKA FINGER och MORALISERA och DÖMA och var så förbannat duktiga och kloka själv gör att den egentliga orsaken till varför gubbarna på fartygen dricker när det vet att de inte skall, aldrig undersöks.

  Vad är det i våra ledningssystem och koder och rederipolicyn och invecklade gudvetvad system som skiter sig när gubbarna ändå super fast de vet att de inte skall, fast de mår hur skit som helst.

  Sluta peka finger, kom med nåt mera kreativt och analytiskt.

  • Cowboy

   Spot on!

  • Väldigt befaren sjöman

   I Finland finns en statlig inrättning vid namn Arbetshälsoinstitutet. Har dom eller någon annan forskat i saken? Har någon redaktör forskat i saken? Har någon personaldirektör nåt att säga? Ens någon konsult som förstårsigpå?

   Som det nu är så är det lite som en rad måsar på kajkanten som alla skriker likadant.

   • Cowboy

    Må säga att din puffra är mycket väloljad och du siktar bättre än Lucky Luke. Jag är mycket imponerad och täcker dig vid omladdning.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.