Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Ekonomi

Behöver fler helikoptrar

Sjöfartsverket behöver köpa nya helikoptrar för en halv miljard för att kunna hjälpa till med att släcka skogsbränder. 

Efter sommarens alla skogsbränder gav regeringen Sjöfartsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att verkets sju räddningshelikoptrar ska kunna användas för att släcka skogsbränder. Utredningen, som nu är klar, visar att en investering krävs på 450–600 miljoner kronor. 

– Vi föreslår att regeringen ger Sjöfartsverket ett utökat uppdrag att stötta de kommunala räddningstjänsterna med resurser för skogsbrandsbekämpning, i kombination med en anslagsfinansierad investering för att kunna köpa in ytterligare tre eller fyra räddningshelikoptrar. På så sätt blir räddningshelikoptrarna i ännu större utsträckning till en stödresurs för samhället vid skogsbränder, fjällräddning, drunkningsolyckor i insjöar och större händelser, säger Katarina Norén i ett pressmeddelande. 

Hjälpa Försvarsmakten

Dagens räddningshelikoptrar är av typen AW 139 och huvuduppgiften är statlig sjö- och flygräddning i hela Sverige och den svenska räddningsregionen som omfattar stora delar av Östersjön. Tanken är också att ett utökat helikoptersystem ska kunna stötta Försvarsmakten. 

– I nuläget har vi för få helikoptrar och för glest mellan baserna i norra Sverige för att fullt ut tillgodose Försvarsmaktens behov. I praktiken befinner sig alltid en av de sju nuvarande helikoptrarna på tungt underhåll, vilket innebär att systemet är känsligt för störningar. Detta förhållande kan förbättras genom vårt förslag som innebär att en sjätte helikopterbas etableras i Norrlands inland, säger Katarina Norén.

Orimligt att sjöfarten betalar

Tanken är att nya helikoptrar ska finansieras av anslagsfinansierade medel. 

– Ett utökat uppdrag kräver att ekonomiska medel i form av anslag skjuts till eftersom det är orimligt att låta sjöfarten, luftfarten samt Försvarsmakten betala för stöd till kommunal räddningstjänst, säger Katarina Norén.

Eftersom högsäsongen sammanfaller för både skogsbränder och för sjö- och flygräddning anser Sjöfartsverket att det skulle ge negativa konsekvenser att utöka verkets uppdrag utan att tillföra resurser och enbart utrusta de nuvarande helikoptrarna för skogsbrandsbekämpning.