Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Bättre andra kvartal för Viking Line

Minskad omsättning men starkare resultat kännetecknar Viking Lines andra kvartal.

Viking Lines omsättning minskade med 2,5 procent till 134,1 miljoner euro under det andra kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Rörelseresultatet uppgick till 2,3 miljoner euro (4,5 miljoner). För andra kvartalet redovisar koncernen ett resultat efter skatt på 2,5 miljoner euro (1,4 miljoner).

Minskning av passagerarintäkter

För årets första sex månader är Viking Lines omsättning 239,0 miljoner euro (241,0 miljoner). Resultatet efter skatter är 5,7 miljoner euro på minus (-14,2 miljoner). De passagerarrelaterade intäkterna under årets första sex månader har gått ner med 2,9 procent till 212,8 miljoner euro medan fraktintäkterna har ökat med 22 procent till 24,3 miljoner euro. Försäljningsbidraget minskade med 2,6 procent till 168,9 miljoner euro.

Driftskostnaderna minskade med 3,9 procent till 163,1 miljoner euro under första halvåret. Den största förändringen noterades för bunkerkostnader och kostnader för löner och anställningsförmåner.

Ökar på fraktsidan

Passagerarantalet på Viking Lines fartyg minskade marginellt under första halvåret 2015 till 2.939.696 (2.962.436). I en försvagad totalmarknad inom marknadsområdet lyckades Viking Line öka sin totala marknadsandel till 34,2 procent (33,7 procent).

Viking Lines fraktvolymer ökade till 67.639 fraktenheter (64.428) och marknadsandelen till 22,5 procent (21,8 procent).

Fortsatt hårt konkurrens

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde uppges fortfarande vara hård och innebära en fortsatt prispress. Lågkonjunkturen i Finland är en osäkerhetsfaktorer, men den senaste tidens bunkerprisutveckling har i nuläget en positiv effekt på resultatet. Styrelsens samlade bedömning är att rörelseresultatet för 2015 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2014.

Kommentarer

  • Gerhard Rook

    Detta är väl en positiv nyhet , för jag åka gärna med Viking alltid trevlig personal

  • jan fredriksson

    Ja du se tallink, de drar ifrån, läs deras rapport!!! Viking vågar inte. Man investerar inte och känns akterseglade tyvärr.

  • MH

    Viking Line måste våga investera

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.