Baltic Bright bogserades till varvet.

Fotograf: Charlie Nilsson/Stockholms Reparationsvarv

Kategori: Reparationsvarv | Haveri

Baltic Bright lämnar snart varvet

Roro-fartyget Baltic Bright beräknas vara klart att lämna Stockholms Reparationsvarv denna vecka efter sitt roderhaveri.

Baltic Bright förlorade sitt roder i södra Ålands hav den 6 februari på resa till Raumo och bogserades till Kapellskär för att lossas. Därefter bogserades hon den 9 februari till Stockholms Reparationsvarv. Bogseringarna utfördes av Marin & Haverikonsult AB.

Nytt roder

Stockholms Reparationsvarv kunde docka fartyget med kort varsel och ett nytt roder beställdes. Eftersom ett annat fartyg låg i dockan förtöjdes Baltic Bright först vid varvets kaj.

Staffan Röberg, vd för Stockholms Reparationsvarv, säger att fartyget nu ligger i varvets stora torrdocka och ett nytillverkat roder byggs i Landskrona.

– Vi räknar med att få rodret i början av denna vecka och att fartyget kan dockas ut senare under veckan, säger han.

Oklar orsak

Vad som förorsakade roderhaveriet är inte klarlagt enligt Mats Pettersson på Charterfrakt Baltic Carrier.

– Vi vet inte vad som har hänt. De körde inte nära den boj som var på drift och det finns inga skador i färg eller på propellern som tyder på att de skulle ha kört på någonting, säger han till Sjöfartstidningen.

Han säger att incidenten visar hur viktigt det är att det finns ett reparationsvarv i Stockholm.

– Det är bra att det finns ett varv på svenska sidan också. Med coronasituationen är det mycket lättare för ett svensk rederi att docka i Sverige. Det är tur att vi har det här varvet kvar.

Central del av infrastrukturen

De flesta dockningarna som Stockholms Reparationsvarv har är inbokade långt på förhand. Torvald Hvistendahl, försäljningschef på Stockholms Reparationsvarv, säger till Sjöfartstidningen att haverireparationer som denna med Baltic Bright är rätt sällsynta.

– När den här typen av händelser inträffar anstränger vi oss alltid till det yttersta för att försöka frigöra plats och hjälpa till. Vi är ur detta perspektiv inte bara en leverantör utan också en central del av infrastrukturen för transporter till sjöss. Genom god samverkan med andra lokala aktörer och lite flexibilitet kunde vi snabbt ändra i befintlig planering och erbjuda plats åt Baltic Bright. För oss är detta ett relativt stort fartyg och hon syns nu väl i vår docka för alla som rör sig kring Stockholms stränder och kajer. På så sätt bidrar hon också till att synliggöra sjöfarten och varvsverksamheten i Stockholm. Nu är ju den publika delen sekundär och fokus är att få detta klart så snabbt som möjligt så att fartyget kan återgå i trafik.