Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik | Miljö

Avvaktar förändringar av miljöincitament

Sjöfartsverket kommer inte att förändra nuvarande miljöincitament innan en utvärdering har genomförts.  

Den första januari införde Sjöfartsverket en ny avgiftsmodell som innebar omfattande förändringar av miljöincitamentet. I juni skickade Sjöfartsverket ut en remiss med förslag på justeringar av upplägget.

– Vi har haft en bra och omfattande dialog där det framförts att det befintliga upplägget inte bör ändras innan en ordentlig utvärdering har genomförts. Vi kommer att avvakta eventuella förändringar till dess att vi kunnat genomföra en utvärdering med ett helt kalenderår som underlag, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket i ett pressmeddelande. 

Vill ta ett helhetsgrepp

Branschen har riktat skarp kritik mot såväl avgiftshöjningarna som det justerade förslaget. 

– Det är bra att Sjöfartsverket lyssnar på våra synpunkter och vi ser fram emot fortsatt dialog. Vi har påpekat att det är viktigt att man inte bara ser till miljöindexet utan tar ett helhetsgrepp och ser över hela avgiftsmodellen. Miljörabatten är idag en marginellt liten del i Sjöfartsverkets avgiftsmodell och den har dessutom minskat sett på totalen om man jämför med tidigare år. Vi efterfrågar en utvärdering av effekterna av de rejäla avgiftshöjningar och ändringar som Sjöfartsverkets genomfört de senaste åren. Vi kommer fortsätta att lyfta fram konstruktiva förslag på förbättringar för att stärka sjöfartens möjligheter att bidra till det hållbara samhället, säger Christina Palmén, ansvarig för sjösäkerhet och miljöfrågor på Svensk Sjöfart. 

”Långsiktighet i besluten”

Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på Svensk Sjöfart, menar att det är viktigt att det lönar sig för de rederier som går före i utvecklingen och investerar i ny teknik, men också att långsiktighet i besluten är nödvändigt för att sjöfarten ska våga satsa ytterligare.

– Många rederier har investerat stora belopp i miljö- och klimatsmarta fartyg. När dessa vittnar om kraftiga avgiftshöjningar blir det tydligt hur misslyckat det miljöstyrande incitamentet inom farledsavgiftssystemet blivit. Framöver önskar vi bättre miljöstyrmedel för att sjöfarten ska kunna bli än mer hållbar. Det är viktigt för våra medlemmar att man har långsiktighet i besluten och att man vet vilka spelregler som gäller, säger han.

Ny upphandling av index

Sjöfartsverket avsätter årligen cirka 80 miljoner kronor för att ge incitament till rederiernas hållbarhetsarbete, vilket i praktiken innebär att miljöförbättrande åtgärder kan resultera i lägre avgifter. Sjöfartsverket kontrollerar fartygens miljöprestanda genom det upphandlade indexet Clean Shipping Index (CSI). Under 2019 kommer en ny upphandling av miljöindex att genomföras, enligt Sjöfartsverket. 

– Samtliga parter är intresserade av ett ändamålsenligt miljöincitament, vilket skapar goda förutsättningar för en fortsatt god dialog med stort fokus på sjöfartens miljöarbete, säger Katarina Norén.

Betydligt dyrare

Anledningen till de senaste årens avgiftshöjningar är Sjöfartsverkets hårt ansträngda ekonomi. Enligt Svensk Sjöfart blir innebörden av avgiftshöjningarna att sjöfartens aktörer, främst rederier och transportköparna, tvingas betala cirka 215 miljoner kronor mer varje år ur egen kassa jämfört med 2016 för att hålla Sjöfartsverket vid liv.