Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Forskning

Automation en oundviklig framtid

Drygt 120 personer samlades i Stockholm när Transportstyrelsen bjöd in till seminarium med fokus på automation och autonoma fartyg – något som föreläsarna var eniga om kommer att bli verklighet i någon form framöver.

– GUD är drivkraften till den utveckling vi har hört om de här dagarna, sa Rikard Engström, vd på Föreningen Svensk Sjöfart.

Men då syftade han inte på en religös gud utan gud som en förkortning av Globalisering, Urbanisering och Digitalisering.

Transportstyrelsen bjuder årligen in till sitt sjöfartsseminarium och i år, 2018, blev temat automatisering i allmänhet och autonoma fartyg i synnerhet.

Måste definieras

Talarna kom från både myndigheter, akademi och näringsliv och alla delar de uppfattningen om att automatiseringen och digitaliseringen ombord på fartyg kommer att öka. Det som är mindre tydligt är i vilken form.

– Automation måste definieras innan vi på riktigt kan reglera och standardisera det, sa Svein David Medhaug från norska Søfartsdirektoratet.

Henrik Ringbom, docent i havs- och sjörätt vid Åbo Akademi, försökte sig på en definition. Enligt honom måste man skilja på fjärrstyrda fartyg kontra helt automatiserade och även skilja på obemannade fartyg kontra de med reducerad bemanning.

Kräver internationellt samarbete

– Det är fundamentalt att definiera automatiseringsgraden i förhållande till juridiken. Få av de regler som vi har i dag har förutsett och förberetts för den här typen av sjöfart.

Enligt Henrik Ringbom är det viktigaste att få med IMO på banan. På så sätt kan de nya reglerna passas ner på alla medlemsstater.

– Jag tror inte på att ett land ensamt kan tillåta automatiserad sjöfart utan arbetet måste ske internationellt.

Vill möjliggöra utvecklingen

Transportstyrelsen, som själva tagit inititativet till temat, håller med om att arbetet måste ske internationellt.

– Vi arbetar redan nu, på olika fronter, med det internationella regelarbetet. Målet är att inte förhindra utvecklingen utan att möjliggöra den, sa Johan Isaksson, internationell samordnare på Transportstyrelsen.

En fråga som oroar många är den om vad som händer med jobben när det talas om att rationalisera bort ombordpersonal. Enligt Johan Isaksson är det dock onödigt att redan nu dra några slutsatser i frågan.

– Jag har svårt att tro att jobben helt kommer försvinna inom överskådlig framtid. Däremot kan de mycket väl komma att förändras i stor utsträckning.