Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Antalet passagerare minskade under sommaren

Under tredje kvartalet 2012 minskade antalet passagerare i svenska hamnar med en procent jämfört med motsvarande period 2011. Av kvartalets totalt 10,6 miljoner passagerare reste nio miljoner mellan Sverige och utlandet. Det var antalet passagerare i utrikestrafiken som minskade – antalet Gotlandsresenärer gick upp med två procent till 750.000. Av de ankommande passagerarna från utlandet under kvartalet kom 42 procent från hamnar i Danmark, 31 procent från Finland och nio procent från Tyskland. Passagerarvolymerna under kvartal tre är särskilt viktiga för de flesta färjerederier eftersom kvartalet omfattar sommarens högsäsong.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.