Kategori: Regelverk | Ekonomi | Juridik

”AMPM-fall” till JO

En JO-anmälan har gjorts i den så kallade ”AMPM-härvan”. Anmälan gäller två ombordanställda som överklagat sin upptaxering men fått avslag i Kammarrätten.

Sjöfartstidningen har flera gånger rapporterat om det dryga 80-talet ombordanställda som enligt Skatteverket medvetet lämnade felaktiga uppgifter i deklarationen för inkomståren 2010-2011. Befälen hade arbetat utanför EES-området och uppgett att de varit anställda av Kungälvsföretaget AMPM och att de därmed – i enlighet med 183-dagarsregeln – skulle ha rätt till skattebefrielse.

Skatteverket ansåg dock att AMPM inte alls var någon egentlig arbetsgivare utan att befälen istället varit anställda hos arbetsgivare utanför EES och därmed varit skattskyldiga i Sverige – något som såväl Förvaltningsrätten och Kammarrätten höll med, och till slut även Högsta Förvaltningsdomstolen.

Krävs enligt MLC

Enligt Bertil Flink, ombud för två av dessa ombordanställda som hade överklagat sina upptaxeringsbeslut till Kammarrätten men där fått avslag, skickades anmälan – som du kan läsa här – in till Justitieombudsmannen igår måndag.

– Vi anser att de avtal som de ombordanställda skrivit med respektive rederi och som Skatteverket kallar för anställningsavtal i själva verket är avtal som krävs enligt konventionen MLC2006, och att de därför måste finnas ombord för att bekräfta att rederiet följer kraven i konventionen. Även Transportstyrelsen har tolkat det på samma sätt som oss, och har sagt till oss att Skatteverket har missuppfattat det hela, säger Bertil Flink och fortsätter:

– Det är därför vi vill att JO tar upp det här och reder ut vad som gäller, om det nu är Skatteverket eller Transportstyrelsen som har rätt.

Vill göra rätt

Bertil Flink anser vidare att Kammarrätten i de två domar som gäller hans klienter för första gången styrker det faktum att det faktiskt finns avtal som ger stöd för att de ombordanställda varit anställda hos AMPM, men att Skatteverkets inlägg om att de ombordanställda också haft avtal direkt med respektive rederi – avtal som enligt JO-anmälan alltså krävs enligt MLC men som Skatteverket kallar anställningsavtal – vägt tyngre i sammanhanget.

– Mina killar tycker att de har gjort rätt och vill gärna betala skatt i Sverige, men de måste ju veta vilka regler som gäller från början. Det här har drabbat så oerhört många, och både de ombordanställda och AMPM har fått en oerhört negativ stämpel på sig.

Viktigt för framtiden

Bertil Flink är medveten om att det är långtifrån säkert att JO ens tar upp deras ärende till behandling, och ännu mindre säkert att beslutet därifrån skulle vara till fördel för hans klienter.

– Vi hoppas ju förstås att JO tar upp det och att de då konstaterar att Skatteverket gjort fel. Visserligen är det inte säkert att Skatteverket då skulle ändra sina beslut, men många myndigheter rättar sig faktiskt efter att ha fått JO-kritik, säger han och avslutar:

– Men framförallt skulle det vara viktigt inför framtiden och för de sjöfolk som planerar att arbeta på den här typen av fartyg att de får klarhet i vad som verkligen gäller.