Arkiv

  • Olycka. Ett 130 meter långt lastfartyg från Nederländerna fick maskinproblem på torsdagsmorgonen och gick på grund vid Sandö i Ångermanälven. Kustbevakningen är på plats och arbetar med att minimera riskerna för att olja ska läcka ut i vattnet.