Fotograf: EU Naval Force

Kategori: Container | Offshore | Tank

Allt färre piratattacker

Piratverksamheten världen över minskar stadigt. Under årets tre första månader rapporterades 66 incidenter, vilket ska jämföras med 102 incidenter samma period förra året.     

Enligt nyligen publicerad statistik från International Maritime Bureau (IMB) blev fyra fartyg kapade, 51 fartyg bordade, sju fartyg beskjutna samt fyra fartyg angripna under årets första kvartal. 75 besättningsmedlemmar togs som gisslan, 14 kidnappades och en dödades. 

Flera orsaker

Enligt IMB beror minskningen av antalet rapporterade attacker under det första kvartalet 2013 jämfört med det första kvartalet 2012 dels på förebyggande militära insatser mot misstänkta piratgrupperingar, dels på privatfinansierade vaktstyrkor, dels på att handelsfartyg vidtagit förebyggande åtgärder. 

Ett område som oroar IMB är Guineabukten, där 15 incidenter rapporterades – däribland tre kapningar. Av dessa incidenter inträffade elva stycken utanför Nigeria. Vapen användes i minst nio av dessa attacker. 

Längre västerut i Afrika rapporterades tre indicenter utanför Elbenskusten, då bland annat två tankers kapades. 

Militär närvaro viktig

Utanför Somalia rapporterades fem incidenter ha inträffat under årets tre första månader. Vidare besköts två fartyg i Indiska Oceanen, medan två aframax-tankers attackerades i Adenviken. I skrivande stund är fem fartyg kapade av somaliska pirater, där 60 besättningsmedlemmar hålls som gisslan ombord på fartygen och ytterligare 17 hålls som gisslan i land. 

– Trots att antalet piratattacker som rapporteras från Somalia har minskat kraftigt går det inte att slå sig till ro. Attackerna kommer att stiga till tidigare nivåer om den militära närvaron minskar eller om fartygen minskar sin bevakning, säger Pottengal Mukundan, chef för IMB. 

Avstyrde attack 

Samtidigt kommer rapporter om att det svenska örlogsfartyget HMS Carlskrona i förra veckan avstyrde en misstänkt piratattack utanför Somalias kust. Fartyget genomförde sitt första uppdrag i Operation Atalanta, som är EU:s marina insats för att skydda fartyg i området, då dess helikopter upptäckte en misstänkt piratbåt på morgonen den 12 april.

Efter att helikoptern förföljt båten, som uppges vara av samma typ som ofta används i piratattacker, valde besättningen att styra mot land. 

– Det var en lyckad insats att upptäcka båten och få de misstänkta piraterna att vända om, säger Anders Kallin, informationschef på HMS Carlskrona till TT.