Kategori: Politik | Utbildning

”Alliansen räddar viktiga praktikplatser”

Socialdemokratarenas och Miljöpartiets misslyckande att få genom sin budget blev ett lyckokast för de svenska sjöbefälsutbildningarna. I Alliansens budget som antogs av riksdagen finns avsatta pengar för fartygsförlagd praktik som sjöfartsskolornas studenter behöver för att få sina behörigheter. Något som saknades helt i (S) och (MP)s budget.

Sjöfarten spelar en betydelsefull roll för en exportberoende nation som Sverige. Med sin långa kust är Sverige i det närmaste att betrakta som en ö – runt 90 procent av vår utrikeshandel transporteras sjövägen. Sjöfarten är den mest energi- och kostnadseffektiva transportslaget när det gäller att frakta stora volymer. Dessutom sysselsätts ca 100 000 personer i sjöfartssektorn och ytterligare 250 000 i branscher med länkar till sjöfarten, så som turism, väg- och järnvägstransporter och andra stödtjänster.  För att Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring behövs det kontinuerlig kompetensförsörjning.

Inte tillräckligt med teori

Därför är det glädjande att intresset för sjöfartsutbildningar har växt inom såväl gymnasieskolan som högskolan de senaste åren. Utbildningar till matros och motorman erbjuds på tio sjöfartsgymnasier runt om i landet, medan utbildningarna till sjökaptener och sjöingenjörer finns vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg och Linnéuniversitetet i Kalmar. Den svenska sjöbefälsutbildningen har ett mycket gott rykte i hela världen. Dock är en teoretisk examen inte tillräcklig för att få arbete, det krävs också att studenterna genomför praktik ombord, vilket har varit svårt på grund av utflaggningen av svenska fartyg.

”Viktigt med en ökad tillgång”

Alliansregeringen skapade möjligheter för fler studenter att genomföra sin praktik på fartyg under andra länders flagg. Detta genom att kompensera Chalmers Tekniska högskola och Linnéuniversitetet för de kostnader som mönstringsresorna innebär. Alliansregeringen inledde också diskussioner med våra grannländer om ett nordiskt samarbete i sjöutbildningsfrågor.

För oss moderater är det viktigt med en ökad tillgång på sjöfartskompetens inom det hela maritima klustret. Med en tydlig och långsiktig sjöfartspolitik vill vi möta näringens utmaningar. Därför är det glädjande att det nu, eftersom Alliansens budget gick igenom, finns pengar för fartygsförlagd praktik.

Boriana Åberg (M), riksdagsledamot med ansvar för sjöfartsfrågor

     

Kommentarer

 • Albin

  Skämms Boriana Åberg.Försök inte slå blå dunster i våra ögon.Varför gjorde ni inget för Svensk Sjöfart under de 8 år ni satt vid makten.Ni är inga hjälpare snarare skjälpare.Det finns en ekonomisk verklighet som gör att redaren väljer andra besättningar än de svenska.Det är bra många år sedan vårt befäl hadde gott rykte utomlands,och varför skall vi utbilda sjöfolk för utländska redare?Kratta gärna manegen för de få Svenka redare vi har kvar.

 • Björn

  Jättebra !!

 • Cowboy

  Moderaterna gick på val i Europavalet 2014 att motverka den så kallade protektionismen. Motverka protektionism, är det att underlätta social dumpning och försämra villkoren för arbetarna för att generera mer vinst till aktieutdelningarna?

 • Pia

  Boriana! Vad roligt att det går att ordna. Vi har haft ett otroligt stöd av Alliansen under era 8 år! Handlingsplanen för att stärka sjöfartens konkurrensvillkor har verkligen varit viktig och satt våra frågor på den politiska agendan på ett tydlig sätt! Låt oss träffas 2015 och se hur vi kan fortsätta arbetet för att ytterligare stärka sjöfarten! Ett gott nytt sjöfartsår önskar jag dig!

 • Pia Berglund, VD Sveriges Redareförening

  Vi i sjöfarten ska vara glada att politiker av från alla partier engagerar oss i våra frågor såsom Boriana nu gör! Det är viktigt att vi får frågorna på agendan. Vi behöver visa vårt stöd för alla som vill sjöfartens väl oavsett partifärg. Personligen kan jag säga att på det sätt Catharina Elmsäter Svärd lyfte sjöfartsfrågorna är unikt! Vi kom fram som företag som är viktiga för Sverige. Vi är mycket glada för (m) och Alliansens stöd under mandatperioden och inbjuder andra pariter att göra likadant. Sjöfarten är för viktig för att debatteras!

  • Saj

   Personligen kan jag också säga att Elmsäter Svärd fick hela rederier att flagga ut.Vad var det A Borg sade om stöd till sjöfarten????

  • Ingvar Bergman

   Svar till Pia Berglund Nej, sjöfarten tål att debatteras – däremot är den för viktig för att negligeras !

 • Anonymous

  Hej. vore det inte bättre att vi erfrana sjömän,fick första tjing på joben,eleverna ska ju gå på sidan med oss inte ta hela tjänsten ,och bort med tapparna o annat utländskt folk i fartygen,visst eleverna ska ha praktik,men det vore väl bättre att dom fick börja som maskinelever resp ljungmän,fick jag göra,,häls fr blohmman.

  • stickan

   och hur ska vi fylla upp 50-75 % TAP om dom skulle försvinna.

   • 'allå'allå'emliga armén

    Det är omkring 750,000 människor som inte är egenförsörjande i Sverige idag. Vad fan tror du?

    • stickan

     det tar tid att ersätta 50-75 % TAP med Svenska sjömän, och var finns dom svenska sjömännen i nuläget.Man kan ju inte bara pytsa in oerfaret folk bara för att fylla upp vakanser.

 • Anonymous

  Är det inte rederierna själva som skall ombesörja personal rekrytering ?
  tänk om tänk rätt , gör om gör rätt . Räta på ryggen !

 • Sedde

  Sverige behöver Inga praktikplatser längre! Vi behöver Svenska arbetsplatser på Svenska fartyg först o främst!! När och om det visar sig, kan marknaden analyseras, om vi överhuvudtaget behöver slänga ut hundratals skatte miljoner på meningslös befälsutbildning!!
  Det är inte de svenska skattebetalarnas skyldighet att betala för andra länders bemanningsbehov!! Har jag fel där? Med en svenskflaggad handelsflotta som snart är försvinnande liten, behövs ingen befälsutbildning överhuvudtaget, låt alla långtidsarbetslösa befäl få en chans först som sist!

 • Sedde

  Glömde tillfoga: Plus alla massutbildade befäl, som på grund av grova missbedömningar av svenska myndigheters bedömning av framtidsutsikter för befälsyrket i Sverige, tvingats ut i världen till jobb på mer eller mindre slavkontrakt, utan några som helst sociala förmåner eller rättigheter, för att överhuvudtaget få några korvöre över till att betala sina csn lån etc!
  Här ute finns massor med befäl som inget hellre vill, än att komma hem till familj och ordnade anställningar på svenskflaggat tonnage och betala skatt!! Ev. Svenskt befälsbehov skulle därigenom vara täckt för flera årtionden framöver!! Lägg ner sjöbefälsskolorna tillsvidare, och kom ut i verkligheten!!
  Jag skriver med 40 års sjöbefälstid i bagaget!

  • Lojal men "lågavlönad"

   Nåja, det är inte få svenska befäl som sa tack och hej till säkra svanska anställningar för att gå till offshore eller kryssningsbranchen då detta betalade bättre. Hade dom stannat där dom var hade dom iof kanske varit flyttade till Dansk eller Färöisk flagg nu men haft jobbet kvar. Tex donsöredarna har ju inte sagt upp svenska befäl till förmån för utlänningar utan tvingades ta tex östeuroper för att inte båtarna skulle bli liggande stilla när ”alla” ville till offshore. Kanske sjöbefäl borde tänka lite mer än på bara plånboken så hade den situation dom sitter i idag kunnat undvikas, åtminstone något.

 • Anonymous

  Tap ! Vem är lolaj, vem drar fördel ?

 • Kristian

  Mycket bra!

 • Kalle

  Mycket bra att det löste sig men borde inte rubriken lyda ”Alliansen och SD räddar viktiga praktikplatser”.

 • Rogge

  Kul men var skall dem nyutbildade befälen jobba någonstan?
  Under Svensk flagg tror inte det va!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.