Jörgen Sjöholm, projektledare för Single Window i Sverige.

Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Politik | Arbetsmarknad | Regelverk

Alla papper i en punkt

Enligt EU:s direktiv 2010/65/EU, ska det skapas en gemensam kontaktpunkt för alla dokument som myndigheter ska ha i samband med ett fartygs anlöp och avgång.

Single Window är ett användargränssnitt och ett meddelarformat som ska samla alla dokument och all information som Tullverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och andra inblandade myndigheter behöver. Alla ska kunna hämta informationen från ett och samma ställe. Och allt ska ske elektroniskt i ett EU-gemensamt gränssnitt. Eller i alla fall nästan EU-gemensamt. Alla länder är nämligen inte med ännu.

Slut på papper

Slut på alla papper som fartygsagenterna hanterar vid vartenda fartygsanlöp. Det ska bli enklare, om syftet med EU-direktivet infrias. Det handlar alltså om allt från passagerar- och besättningslistor till ”ship store”-listor och ”crew effects”-listor. För att bara nämna några.

Single Window träder i kraft 1 juni 2015. Det är snart, och frågan är om arbetet kommer att vara klart tills dess.

Sverige först

Jörgen Sjöholm, projektledare för Single Window i Sverige, säger att de kommer att vara klara tills direktivet träder i kraft.

– Vi ligger väldigt bra till, vi ligger i själva verket först av EU-länderna. Men tyvärr ser det inte lika bra ut i andra länder, konstaterar han.

Polen vill till exempel inte vara med alls. Jörgen Sjöholm vet inte varför, men säger att EU-direktivet kräver ett system som förenklar dokumenthanteringen, samlar den i en kontaktpunkt och gör den elektronisk. Men ett land måste harmonisera sitt system med de andra länderna.

Betaversion

Jörgen Sjöholm och hans medarbetare har just hållit en workshop i Sundsvall för skeppsmäklare och fartygsagenter, vilken deltagarna uppskattade. Nu planerar de en workshop i Göteborg. Men det handlar än så länge inte om att lära ut ett fungerande system, utan om att visa och prova testversioner.

– Vi har ett användargränssnitt tillgängligt som test sedan 1 oktober och 60 personer som testar det, varav de flesta är mäklare.

Bortrationaliserade

När Single Window är på plats, behövs det fartygsagenter då?

Sveriges Skeppsmäklareförenings vd Berit Blomqvist, säger att den elektroniska dokumenthanteringen nog kommer att påverka fartygsagenterna.

– Men de gör ju mycket annat också, så förhoppningsvis betyder det inte något negativt. Det blir ju en positiv förenkling för dem också.

Läs mer om Single Window och vad det kommer att innebära för fartygsagenterna i nästa nummer av Sjöfartstidningen.