Jörgen Sjöholm, projektledare för Single Window i Sverige.

Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Politik | Arbetsmarknad | Regelverk

Alla papper i en punkt

Enligt EU:s direktiv 2010/65/EU, ska det skapas en gemensam kontaktpunkt för alla dokument som myndigheter ska ha i samband med ett fartygs anlöp och avgång.

Single Window är ett användargränssnitt och ett meddelarformat som ska samla alla dokument och all information som Tullverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och andra inblandade myndigheter behöver. Alla ska kunna hämta informationen från ett och samma ställe. Och allt ska ske elektroniskt i ett EU-gemensamt gränssnitt. Eller i alla fall nästan EU-gemensamt. Alla länder är nämligen inte med ännu.

Slut på papper

Slut på alla papper som fartygsagenterna hanterar vid vartenda fartygsanlöp. Det ska bli enklare, om syftet med EU-direktivet infrias. Det handlar alltså om allt från passagerar- och besättningslistor till ”ship store”-listor och ”crew effects”-listor. För att bara nämna några.

Single Window träder i kraft 1 juni 2015. Det är snart, och frågan är om arbetet kommer att vara klart tills dess.

Sverige först

Jörgen Sjöholm, projektledare för Single Window i Sverige, säger att de kommer att vara klara tills direktivet träder i kraft.

– Vi ligger väldigt bra till, vi ligger i själva verket först av EU-länderna. Men tyvärr ser det inte lika bra ut i andra länder, konstaterar han.

Polen vill till exempel inte vara med alls. Jörgen Sjöholm vet inte varför, men säger att EU-direktivet kräver ett system som förenklar dokumenthanteringen, samlar den i en kontaktpunkt och gör den elektronisk. Men ett land måste harmonisera sitt system med de andra länderna.

Betaversion

Jörgen Sjöholm och hans medarbetare har just hållit en workshop i Sundsvall för skeppsmäklare och fartygsagenter, vilken deltagarna uppskattade. Nu planerar de en workshop i Göteborg. Men det handlar än så länge inte om att lära ut ett fungerande system, utan om att visa och prova testversioner.

– Vi har ett användargränssnitt tillgängligt som test sedan 1 oktober och 60 personer som testar det, varav de flesta är mäklare.

Bortrationaliserade

När Single Window är på plats, behövs det fartygsagenter då?

Sveriges Skeppsmäklareförenings vd Berit Blomqvist, säger att den elektroniska dokumenthanteringen nog kommer att påverka fartygsagenterna.

– Men de gör ju mycket annat också, så förhoppningsvis betyder det inte något negativt. Det blir ju en positiv förenkling för dem också.

Läs mer om Single Window och vad det kommer att innebära för fartygsagenterna i nästa nummer av Sjöfartstidningen.

Kommentarer

 • Anonymous

  En skeppsmäklare gör så otroligt mycket mer än samlar ihop dokument och levererar dem till myndigheterna. Så de behövs fortsättningsvis.

  Min spontana reaktion är dock att detta system kan minska pappersbördan för fartyget/befälhavaren. Att alla uppgifter finns tillgängliga och att sedan fartyget/rederiet skriver in uppgifterna från det senaste lastoperationen samt ändringar av förnödenheter, bunkers och personal. Med AIS direktkopplat till systemet behövs det inte ens ETA rapportering…

 • Anonymous

  Nu sköts en stor del ombord av befälhavaren och troligen faller det ännu mera på honom i framtiden, kontoren är väldigt snabba att skicka vidare allt till fartygen.
  Verkligen dags att konkurrens ställa mäklaren i synnerhet i Baltikum och på kontinenten, i Norden ligger priset och servicen ännu på plats till all tur.
  Har varit med i t.ex Riga, klarerings arvodet är 60% av hela hamnanlöpet och så kommer mäklaren ombord och har alla NoR och SoF mm. på en sticka som han ännu vill att befälhavaren skall printa ut på fartygets dator.
  Typiskt arvorde på ett 3000 tons fartyg för en agent i Baltikum, Tyskland och Holland ligger ofta på ca. 1800 eur och i Enland och Frankrike ännu högre.

 • Anonymous

  Rationaliseringar och nedskärningar/utflaggning har drabbat svenskt sjöfolk under många år, dax för landorganisationerna att få känna på samma beska medicin.

  • Anonymous

   Intressant länk, och skrämmande. Exakt som i Transportstyrelsen. Jag minns även Kriminalvårdsstyrelsens då nytillsatte generaldirektör som likt en fiktiv hårding i en kioskdeckare förkastade kritik från sin organisation.

 • Henrik

  Utfallet av detta nya system kommer med största sannolikhet innebära att rederierna kommer endast att använda sig av mäklarna vid behov. Exempelvis vid besättningsbyten, reparationer, proviantering, lotsbeställning etc. Mäklarna får sedermera basera sina arvode per specifikation och ta betalt för vad dem i verkligheten utför för service.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.