Jaakko Eskola, President & CEO of W‰rtsil‰ Corporation since Nov. 2015

Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Folk/företag | Fartygsutrustning

550 personer får lämna Wärtsilä

En svag marknad tvingar Wärtsilä att säga upp 550 personer globalt. 270 av dem i bolagets hemland Finland.

Koncernen kallar åtgärden en omstrukturering av organisation, verksamhet och anpassning till ”den försvagade situationen på marknaden för nybyggda fartyg och den svåra konkurrensomgivningen”.

– Dessa kapacitetsjusteringar måste tyvärr göras, om vi ska kunna behålla vår konkurrensställning på den globala marknaden. Vi gör vårt yttersta för att stödja personerna vars jobb påverkas av omstruktureringsåtgärderna. Vårt åtagande gentemot våra kunder förblir emellertid orubbat, säger koncernchef Jaakko Eskola i ett pressmeddelande.

50 miljoner årligen

Det är främst affärsområdena Marine Solutions och Energy Solutions som berörs av omstruktureringen som alltså innebär att 550 arbetstillfällen ska dras in. Dessutom ska bolaget koncentrera sin motorrelaterade forskning och utveckling till Finland.

Omställningen ska inledas under det andra kvartalet i år och vara färdig i slutet av 2017. Samtidigt som bolaget räknar med att omställningarna ska kosta 50 miljoner Euro uppger man att åtgärderna ska leda till årliga besparingar på 50 miljoner Euro.