Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Passagerarsjöfart

Östersjökryssningar uppvisar stark tillväxt

Europa står inför en kryssningsboom, där även Östersjökryssningar uppvisar stark tillväxt.

De flesta hamnar kring Östersjön uppvisar en betydande ökning av antalet kryssningsanlöp under 2011. Samtidigt är intresset för kryssningar i Europa större än någonsin.

Organisationen Cruise Europe uppger att Europa kan passera Karibien som världens populäraste kryssningsdestination redan under 2013 om trenden fortsätter.

Populärast i norra och västra Europa är Östersjön, som i år lockar uppskattningsvis 38 procent av de kryssningspassagerare som besöker denna del av Europa. Norge har en stark attraktionskraft och svarar för 27 procent av passagerarna. Island och Grönland har en sammanlagt marknadsandel om 5 procent.

Medelhavet är fortfarande den överlägset största marknaden i Europa. Av alla europeiska kryssningspassagerare valde 57 procent att kryssa i Medelhavet och 18 procent i norra Europa under 2009. Resterande 25 procent sökte sig till Karibien och andra destinationer utanför Europa.

Stadig tillväxt

Enligt statistik från Cruise Baltic, en organisation som bildats för att främja intresset för kryssningar i Östersjöregionen, har det totala antalet kryssningspassagerare i medlemshamnarna ökat med i genomsnitt 10 procent per år under perioden 2000 till 2010.

I år förväntas en tillväxt på 12,3 procent i antalet kryssningspassagerare efter en liten tillbakagång 2010 som en följd av lågkonjunkturen. Detta innebär att sammanlagt 3,5 miljoner passagerare besöker kryssningshamnarna kring Östersjön. 

Under samma period är det totala antalet anlöp i hamnarna 2 210. Av dessa anlöp är 262 sådana där en ny kryssning påbörjas. Dessa så kallade ”turnaround”-anlöp är eftertraktade, eftersom de genererar en rad extra intäkter.

Köpenhamn störst

Köpenhamn är den ledande kryssningshamnen i Östersjön med 368 anlöp, av vilka mer än hälften är turnaround. Under 2011 räknar Köpenhamn med att besökas av 770 000 kryssningspassagerare.

Köpenhamn har kryssningsterminaler i Frihavnen och vid Langeline. 2013 kommer en kryssningskaj att tas i bruk i Nordhavn.

Med närmare en halv miljon kryssningspassagerare i år är St. Petersburg den viktigaste destinationen i norra Östersjön.

Till de stora kryssningshamnarna i Östersjön hör också Stockholm, Helsingfors och Tallinn. De har alla satsat stort på att utveckla denna sektor av sin verksamhet under de senaste åren. 

David Malmberg, verkställande direktör för Fritidsresegruppens kryssningsspecialist WonderCruises, är övertygad om att den nordeuropeiska kryssningsmarknaden kan räkna med en ljus framtid. Han påpekar att det finns ett stort antal fartyg på Medelhavet och att där tidvis råder överkapacitet, vilket återspeglas i priserna.

– Högsäsongen går bra på Medelhavet, men att sälja mellan- och lågsäsong är inte alltid lika lätt. Medelhavet kommer antagligen inte att kunna visa en lika stor tillväxt som norra Europa, där man också kan ta ut högre priser.

Drar norröver

– Alla större kryssningsrederier har flyttat upp till norra Europa och använder vanligtvis Köpenhamn som bas, berättar Malmberg.

Han menar att vi högst sannolikt kommer att få se ett kraftigt ökat inslag av internationell kryssning inom Östersjön. 

Kryssningsrederierna har hittills varit främst inriktade på en internationell marknad, men en förändring i detta tänkande kan nu skönjas.

– Royal Caribbean har introducerat produkter som är mer anpassade för vår lokala marknad. Denna säsong har de ett fartyg som kryssar en månad från Köpenhamn, en månad från Stockholm och en från Oslo. I nästa år kommer de att introducera ett fartyg till här.

Tills vidare är det bara Royal Caribbean som har haft kapacitet för detta, men Malmberg är övertygad om att andra kommer att följa deras exempel.

Kortare kryssningar

David Malmberg tror i synnerhet på kortare kryssningar, som är skräddarsydda för marknaden i norra Europa.

– I hela Europa ökar veckoslutsresandet och kryssningar på fyra eller fem nätter kommer att bli vanligare i Östersjön.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.