Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Miljö | Juridik

Elva seca-överträdelser i Norge

Norska myndigheter gjorde över 200 svavel-prover 2015. Av de var det elva som överträdde svavelgränsen i utsläppen.

Norska Sjøfartsdirektoratet genomförde 204 kontroller av svavelinnehållet i fartygens bränsle. Cirka fem procent, eller 11 stycken av proverna innehöll mer än 0,1 volymprocent svavel. Tre av de har hittills dömts till böter och de övriga väntar fortfarande på dom. Det skriver Maritime.no.

– Storleken på de utdömda böterna spänner mellan 100.000 till 250.000 norska kronor, säger Dag Inge Aarhus, kommunikationschef på Sjøfartsdirektoratet till Maritime.no.

Ökande bötesbelopp

Gemensamt för de tre som hittills dömts är att de skedde när fartygen passerade gränsen för SECA-området vid den 62:a breddgraden utan att skifta över till lågsvavligt bränsle. De övriga överträdelserna har skett både ute till havs inom området och vid kaj i olika hamnar i Norge.

Myndigheten säger också till tidningen att bötesnivåerna i Norge antagligen kommer att öka med tiden. Framförallt om det blir tal om allvarligare överträdelser eller överträdelser av större fartyg.

Ingen dömd i Sverige

Transportstyrelsen har ännu inte sammanställt siffrorna för efterlevnaden av SECA-direktivet i Sverige. Men tidigare i veckan, under konferensen Transportforum, presenterade de statistik för perioden 2010 till 2014. Då genomfördes cirka 200 kontroller per år och 35 av dem ledde till åtalsanmälningar. Men ännu har ingen dömts för att ha haft för mycket svavel i bränslet, i Sverige.