Fotograf: Södertälje Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Arbetsmarknad | Ekonomi

100 nya jobb kan skapas i Södertälje

Södertälje Hamn ansöker om uttökat tillstånd för bränslehantering – på sikt kan 100 nya jobb skapas.

Två av tre oljehamnar i Stockholms län ska avvecklas. Nacka kommun har sagt upp avtalet för Bergs oljehamn för att ge plats åt bostäder. Detta innebär att Statoil ska utrymma området senast den 31 december 2018. 

Också Louddens olje- och bränsledepå ska avvecklas men oklart när. Enligt Stockholms Hamnar kommer detta att ske ”så snart ett alternativ står klart.” Precis som politikerna i Nacka vill kommunfullmäktige i Stockholm bygga bostäder på Loudden.

Tar om regionens behov

Södertälje Hamn ansöker nu om utökat miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen för att kunna hantera ökade mängder bränsle. 

– När vi får tillståndet finns det inget som hindrar stängningen av de två övriga bränslehamnarna, vi tar hand om regionens behov, säger Erik Froste, vd Södertälje Hamn.

100 nya jobb

Enligt Södertälje Hamn har Stockholms Stad utrett två alternativ till Södertälje som ny oljehamn och att utredningen konstaterar att de alternativen ger upp till tre gånger mer transportarbete. Alternativen är baserade på att man flyttar över 50 procent till Södertälje Hamn och att resten hanteras i Gävle och Västerås.

– Om man istället lägger 100 procent i Södertälje Hamn får vi det lägsta transportarbetet och därmed de lägsta miljöutsläppen. Vårt mål är att bli regionens nav för bränslehantering, säger Erik Froste.

Erik Froste räknar även med att den ökade bränslehanteringen kommer att skapa upp till 100 nya jobb i Södertälje.

Kommentarer

  • Rolf B Bertilson

    Det här är en Guldnyhet för Södertälje hamn och för Södertälje och som jobbats fram på ett gediget sätt av VDn Erik Froste. Jag skulle gärna vilja att man gjorde en ordentlig miljöanalys av en förändring om Södertälje hamn skulle få hela volymen från Loudden och Berg. Miljöpartister skulle sjunga jubelsång! I förlängningen kan oljetransporterna till Södertälje hamn kopplas ihop med motsvarande in till Västerås på Mälaren. Till Södertälje kan befintligt kusttonnage gå med fullt djupgående vilket inte gäller för Mälaren. Med dellossning i Södertälje till Mälarmax kan befintligt kusttonnage användas med maxdjupgående under det längre benet från Västkusten till Södertälje. En bra nyhet för svensk sjöfart – och för miljön!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.