Stena Important levererades till Concordia Maritme. den 15 oktober 2015.

Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Ytterligare affär med IMOIIMAX

Concordia Maritime förbereder sig inför dämpad marknadssituation genom sale & leaseback-avtal för Stena Important.

Concordia Maritime avyttrar IMOIIMAX-fartyget Stena Important till en stor japansk finansinstitution. Fearnley Securities AS har varit mäklare och finansiell rådgivare till Concordia Maritime i affären.

Tredje sale & leaseback

Rederiet uppger att affären är en så kallad sale and leaseback, vilken därmed blir Concordia Maritimes tredje på kort tid. Köpeskillingen uppgår till 36 miljoner US dollar.

Fartyget överlåts till köparen i slutet av mars. Avtalet innebär att fartyget kommer att chartras tillbaka på bareboatbasis under nio år, med köpobligation år nio.

”Skapar betydande värden”

– Vi har än en gång lyckats göra en bra affär som skapar betydande värden. Liksom vid tidigare transaktioner i höstas är detta ett sätt att förbereda oss inför en dämpad marknadssituation och de möjligheter till goda affärer som där kan uppstå. Vi jobbar aktivt med flottans struktur och disposition samtidigt som leasebackupplägget möjliggör för oss att fortsätta sysselsätta fartyget i den framgångsrika Stena Weco, säger Kim Ullman, vd för Concordia Maritime, i ett pressmeddelande.

”Positiv kassaeffekt”

– Rätt timing vad gäller köp och försäljning av fartyg är en viktig del i vår affärsmodell. Även för den här transaktionen är priset och övriga villkor klart konkurrenskraftiga, och medför en betydande positiv kassaeffekt för oss. Genom uppgörelsen tar vi nu ytterligare ett steg in på den intressanta japanska finansieringsmarknaden, säger Ola Helgesson, CFO på Concordia Maritime.