Kategori: Säkerhet | Arbetsmarknad

YoungShip i öppet brev om sexuella trakasserier

Med anledning av #MeToo-rörelsen markerar YoungShip i ett öppet brev mot maktmissbruk och sexuella trakasserier.

Internationella nätverket YoungShip grundades i Norge och är en växande organisation för unga inom sjöfartsbranschen. Nu visar organisationen sitt avståndstagande till sexuella trakasserier och maktmissbruk i ett öppet brev till medlemmar och samarbetspartners.

Inte begränsat till kvinnor

I brevet, underskrivet av ordförande Emilie Christiansen och Marthe Lamp Sandvik, som ledde Young@NorShipping 2017, beskriver de att #MeToo-rörelsens kärna handlar om missbruk av ekonomisk och fysisk makt över en underordnad. De poängterar att de inte ser frågan begränsad sig enbart till kvinnor utan att det handlar om att alla, oberoende av kön, sexuell läggning eller status, ska kunna känna sig rättvist behandlade och trygga i sin arbetsmiljö.

Baksidan av myntet

”Ja, vår bransch är överväldigande mansdominerad och ibland hierarkisk, men mer än så är den extremt personlig, social och driven av kvaliteten på kundrelationer. Vi agerar alla dagligen inom skiftande maktstrukturer med oskrivna regler, och vi ägnar det sällan en tanke. Baksidan av detta mynt är att en sådan miljö per definition är ett perfekt klimat att agera i för sådana som inte har några betänkligheter kring att missbruka det.”

Uppfostran

Åt alla som känner sig förvirrade av #MeToo och tycker att det är svårt att navigera rätt ger de rådet att bete sig som deras föräldrar har uppfostrat dem. YoungShip har sedan starten arbetat för mångfald och lika villkor inom branschen, vilket de ger flera exempel på i texten.

Läs hela det öppna brevet på YoungShips hemsida.