Fotograf: WWL

Kategori: Ekonomi | Folk/företag | Hamn/Logistik

WWL satsar på Spanien

Wallenius Wilhelmsen Logistics är övertygade om att den spanska marknaden är på väg att återhämta sig och öppnar därför ett nytt lokalt branschkontor i Barcelona.

– Spanien och Portugal har lidit hårt av de senaste årens ekonomiska nedgång i Europa. En trend på senare tid är dock att bil- och utrustningsföretag har flyttat tillbaka sin produktion till Spanien, vilket har resulterat i en ökad export och ett större behov för logistiktjänster, säger Erik Noeklebye, WWL:s regionschef för Europa, och fortsätter: 

– Vi är dessutom övertygade om att den spanska ekonomin kommer att ta fart igen, och med en ökad köpkraft kommer det att bli en motsvarande importtillväxt. Och när en marknad växer i en sådan förväntad omfattning är det läge för oss att stärka vår kapacitet för att möta de logistikbehov våra kunder har både till sjöss och till land.

WWL har varit verksamma i Barcelona sedan 1987 genom agenten Agencia Maritima Espanola Evge S.A (Evge). Sedan 1999 har man dessutom haft ett nationellt transportföretag i Barcelona som har erbjudit lastbilstransporter och andra inrikes transporttjänster.  

Wallenius Wilhelmsen Logistics är ett joint venture-företag som ägs till hälften av det svenska rederiet Wallenius Lines och till hälften av norska Wilh. Wilhelmsen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.