Kategori: RoRo

Wallenius Wilhelmsen lägger upp tiotal fartyg

Biltransportrederiet Wallenius Wilhelmsen kommer att lägga upp ett tiotal fartyg av sin flotta, på grund av minskad efterfrågan i coronapandemins spår. Och det handlar om så kallade cold lay-ups under en längre tid.

Coronapandemin har slagit hårt mot fordonsindustrin, vilket i sin tur påverkar de rederier som transporterar fordon över världen. Världens största rederi i branschen, svensknorska Wallenius Wilhelmsen, uppskattar under första kvartalet i år en nedgång av efterfrågan av sina tjänster på ca tjugo procent.

Nu planerar bolaget för att under den närmaste tiden göra så kallade cold lay-ups för ett tiotal av sina biltransportfartyg, med kapacitet för mellan 7.000 och 8.000 bilar vardera. I slutet av förra året hade rederiet totalt 126 fartyg i sin flotta.

Kraftig nedgång

Men exakt hur lång tid som det handlar om är svårt att säga, enligt Wallenius Wilhelmsens kommunikationschef Anna Larsson. 

– Men vi ser en kraftig nedgång i efterfrågan nu, och vi tror att det kommer att ta en del tid innan det kommer tillbaka till de nivåer att vi kommer att behöva hela flottan.

Någon särskild rutt handlar det inte om enligt Anna Larsson, utan bolaget justerar sina rutter globalt baserat på efterfrågan.

De hamnar och andra ställen som bolaget nu tittar på för uppläggningarna finns över hela världen, både Asien, Europa och Syd- och Nordamerika.

Platser runt om i världen

– Vi håller på att undersöka olika både hamnar och andra, så kallade cold lay-uplocations, det är inte alltid det är en hamn. Och det är runt om i världen.

– Utöver säkerhet och ekonomi så handlar det för vår del också om att de ska vara väl fördelade, så att det är nära där fartyget avslutar sin sista transport före layup, och att de kan gå snabbt in i tjänst när vi så småningom ser att efterfrågan kommer tillbaka, säger Anna Larsson.