WWF vill ha förbud mot avfallsdumpning till sjöss

Enligt Världsnaturfonden WWF tömmer mindre än hälften av kryssningsfartygen sitt svartvatten i Stockholms hamn där mottagningsstation finns – trots att kryssningsrederiernas europeiska intresseorganisation (European Cruise Council) ifjol lovade att frivilligt sluta dumpa avfallsvatten ute till havs. Kravet var att anläggningarna skulle hålla en tillräckligt hög standard med en snabb tömning som inte innebar några extra kostnader.Nu vill Världsnaturfonden se ett förbud mot avfallsdumpning i Östersjön.– Problemet är att det inte finns några lagar för det här. På land hade det självklart varit otänkbart med utsläpp av den här storleken. Med tanke på att många av de ansvarsfulla fartygen tömmer mellan 500–1.000 kubikmeter svartvatten i Stockholms hamns anläggningar kan man göra sig en vag men obehaglig uppfattning om vilka mängder som dumpas ute i havet av de andra fartygen, säger Mattias Rust, sjöfartsansvarig på Världsnaturfonden.Få kryssningshamnar erbjuder idag ”fullgoda” mottagningsstationer för svartvatten, Stockholms hamn ligger i framkant enligt Världsnaturfonden.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.