Wilh. Wilhelmsen levererar starkt kvartal

Wilh. Wilhelmsen gör en kraftig resultatförbättring under årets första kvartal då rörelsevinsten ökar till USD 57,7 miljoner, jämfört med USD 44 miljoner motsvarande period i fjol. Intäkterna ökar med 18 procent till 753,2 miljoner. – Jämfört med de första tre månaderna 2010 så har vi transporterat 29 procent mer bilar och tunga laster. Detta påverkar intäkterna positivt för både shipping och logistikverksamheterna, säger Thomas Wilhelmsen, bolagets vd.