Aurora Botnia på ingång till Holmsund i höstas.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik | Ekonomi

Wasaline summerar ännu ett rekordår

Det blev ett framgångsrikt 2023 för Wasaline. Rederiet redovisar ett ökat resande mellan Umeå och Vasa, men väntar sig utmanade månader i början av 2024.

Under år 2023 reste 279.590 passagerare med Wasalines färja Aurora Botnia på linjen mellan Umeå och Vasa. Det är enligt rederiet en ökning med 4,4 procent mot året dessförinnan. Antalet transporterade passagerarfordon ökade med 14,3 procent till 63.647 fordon (2022: 55 661), vilket enligt ett pressmeddelande är ett nytt rekord för Wasaline sedan trafikstarten 2013. Även antalet transporterade bussar ökade, det med 11,6 procent mot 2022.

Rederiet skriver vidare att antalet avgångar ökat med 2,7 procent till totalt 1.164 avgångar (2022 var antalet 1.133). 

Minskning för frakten

Smolket i glädjebägaren för Wasaline är att fraktvolymerna minskade med 5,9 procent. Enligt rederiet beror det till stor del på att all transitlast till och från Ryssland upphörde under året, samt att pappersimporten minskat på grund av en minskad efterfrågan. Exporten från Finland är dock oförändrad enligt rederiet, vilket betyder att det är importen som står för de minskade volymerna.

Rederiet redovisar också att bolagets omsättning ligger på samma nivå som under 2022.

Lyckad miljösatsning

Enligt Wasalines vd Peter Ståhlberg fortsätter rederiet få positiv respons från sina kunder för deras miljöarbete.

– Vi kan se en tydlig trend att både passagerare och fraktkunder värderar våra kontinuerliga insatser att minimera klimatpåverkan i vår trafik med världens miljövänligaste fartyg. Under året har vi lyckats reducera vårt CO2-utsläpp totalt med 23 procent, säger han i pressmeddelandet. 

Tuffare tider väntar

Inför 2024 räknar dock rederiet med att både Q1 och Q2 kommer att bli utmanande, både gällande frakt och passagerare, på grund av konjunkturen. Rederiet följer också det rådande isläget noga och skriver i pressmeddelandet att den tidiga stränga vintern i viss mån kommer att påverka turtätheten under årets första kvartal.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla trogna fraktkunder och passagerare. Jag vill också tacka hela personalen som dagligen gör ett enastående arbete med att se över alla kostnader och ser till att beredskapstrafiken fungerar störningsfritt över Kvarken, säger Peter Ståhlberg i pressmeddelandet.