Wasalines nybygge Aurora Botnia under avgång från Umeå.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Wasaline redovisar åter vinst

Trots att inreserestriktioner påverkade resandet under 2021 redovisar Wasaline en kraftig resultatförbättring och svarta siffror.

I ett pressmeddelande uppger färjerederiet NLC Ferry Ab Oy, som opererar sin trafik under namnet Wasaline, att passagerarvolymerna började öka efter tredje kvartalet 2021 då coronapasset togs i bruk. Samtidigt ökade vaccinationsgraden så att inresa till Finland kunde ske utan karantän. Detta sammanföll även med att nybygget Aurora Botnia sattes i trafik i augusti och rederiet noterade passagerarrekord varje månad.

Positivt resultat

Under 2021 ökade rederiets omsättning med 57 procent till 16,4 miljoner euro. Passagerarsidans omsättning ökade med 90 procent och passagerarvolymen med 88 procent.

Fraktens omsättning ökade med 29 procent och antalet transporterade fraktenheter med 25 procent. Sedan nybygget Aurora Botnia togs i bruk 28 augusti ökade dessutom turtätheten med 39 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 686.000 euro (-745.000 euro 2020) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatter blev en vinst på 628.000 euro (-727.000 euro 2020).

Höga LNG-priser

Det var inte enbart pandemin som innebar utmaningar. Sedan beställningen av den LNG-drivna färjan Aurora Botnia har priset på LNG mer än sexdubblats vilket innebär extremt stora bränslekostnader, uppger rederiet. Upprepande förseningar av slutförandet av färjan påverkade även ekonomin och volymerna negativt.

– Ett otroligt utmanande år som påverkades av covid-19, samtidigt som byggnation och slutförande gjordes av nybygget Aurora Botnia. Sedan trafikstarten av Aurora Botnia har rederiet haft passagerar- och fraktrekord varje månad. Den nya tidtabellen med fler avgångar har tagits mycket väl emot av både passagerar- och fraktkunder. Våra fraktkunder har visat stor lojalitet under hela året och bidragit till ett framgångsrikt år igen med tillväxt. Trots alla utmaningar har rederiets personal visat sin styrka med sammanhållning och effektivitet vilket bidragit till ett tillfredsställande år och rederiet lyckades vända fjolårets negativa resultat till ett positivt resultat igen, säger Peter Ståhlberg, vd för Wasaline.

Avstannade åter

År 2022 inleddes med omfattande reserestriktioner på grund av covid-19-pandemin, vilket medförde att passagerartrafiken avstannade, uppger Wasaline vidare. Pandemin beräknas påverka passagerarvolymerna ännu fram tills slutet av andra kvartalet 2022. Även energipriserna beräknas fortsätta vara på en extremt hög nivå under 2022. Rederiet fortsätter med strikt kostnadskontroll samt anpassar tidtabellen för att minimera energiförbrukning.

 2020 2021 
Antal avgångar 816 990 
Antal passagerare 57.415 107.659 
Antal passagerarfordon 14.532 24.590 
Antal fraktenheter 16.969 21.259 
Trafikstatistik för Wasaline 2020 och 2021. Källa: Wasaline.