Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Miljö

Wallenius Wilhelmsen till CSA 2020

Wallenius Wilhelmsen är den senaste medlemmen i Clean Shipping Alliance 2020, en sammanslutning som förespråkar avgasrening med hjälp av skrubber.

Med sin nyaste medlem Wallenius Wilhelmsen har Clean Shipping Alliance 2020 (CSA 2020) nu har 35 medlemmar med totalt 2.500 fartyg. Wallenius Wilhelmsen opererar en flotta på 130 fartyg, av vilka 23 kommer att ha system för avgasrening (på engelska Exhaust Gas Cleaning Systems, EGCS), det vill säga skrubberanläggningar, installerade till utgången av 2021.

– Företaget stöder implementeringen av IMO 2020 0.5 procent global sulphur cap, men den innebär en betydande utmaning för sjöfarten, inte minst på grund av en förväntad höjning av bränslekostnaderna och potentiella problem med tillgänglighet och kvalitet, kommenterar Roger Strevens, Vice President, Global Sustainability, Wallenius Wilhelmsen, i ett pressmeddelande från CSA 2020.

Kombination

För att minska riskerna och kostnaderna i samband med dessa utmaningar säger Roger Strevens att Wallenius Wilhelmsen kommer att använda lågsvavliga bränslen på flertalet av fartygen i flottan och skrubbrar på resten.

– Vi går med i Clean Shipping Alliance 2020 för att hjälpa till att säkerställa att industrin och dess intressenter har en sund vetenskaplig förståelse för drift av och miljöprestanda för skrubbrar.

Sammanställa data

Ian Adams, verkställande direktör för CSA 2020, välkomnar Wallenius Wilhelmsen till CSA 2020.

– När nya medlemmar har anslutit sig till CSA 2020 kan vi nu sammanställa ytterligare data för att redare, tillsynsmyndigheter och hamnmyndigheter har tillgång till mer information när det fattar beslut om hur man bäst uppfyller de globala svavelreglerna.

Förutom de 35 CSA 2020-medlemmar som redan använder sig av skrubberanläggningar för att uppfylla svavelreglerna har alliansen identifierat ytterligare 242 rederier som investerar i EGCS-teknik.

Fakta om CSA

Clean Shipping Alliance 2020 bildades 2018 och representerar företag inom kommersiell sjöfart och kryssning som har gjort betydande investeringar i forskning och analys, finansiering och tillhandahållande av resurser för att uppfylla 2020-bränslekraven genom utveckling och användning av avgasreningssystem EGCS. Missionen är att tillhandahålla information och forskningsdata för bättre information till industrin, nationella och internationella myndigheter, icke-statliga organisationer samt allmänheten om miljöprestanda och fördelar med open och closed loop avgasreningssystem (EGCS) med därtill hörande utsläpp i luften och havet. Källa: CSA 2020