Kategori: RoRo | Hamn/Logistik

Wallenius SOL utvidgar linjenätet

I november 2019 introducerar Wallenius SOL Vasa hamn i sitt linjenät som en del i ett långsiktigt samarbete med Wärtsilä.

Rederiet Wallenius SOL erbjuder från november i år seglingar varje vecka mellan hamnen i Vasklot (Vaskiluoto) i Vasa, Finland, och de belgiska hamnarna i Antwerpen och Zeebrugge. Detta görs i form av ett samarbete på lång sikt med Wärtsilä, som bygger ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion, Smart Technology Hub, i Vasklot.

Motorer från Vasa

Inkommande laster från europeiska kontinenten kommer att samordnas via en hub i Antwerpen och fraktas reguljärt varje vecka av Wallenius SOL till Vasa. På utgående från Vasa kommer Wallenius SOL bland annat att frakta Wärtsiläs motorer till Antwerpen för vidare distribution ut i världen. 

– Det är i den här typen av långsiktiga samarbeten med industrin som vi ser den framtida tillväxten för Wallenius SOL, och vi är väldigt nöjda med förtroendet som Wärtsilä har gett oss. Det är tydligt att det finns ett behov av skräddarsydda lösningar i Östersjöregionen, säger Ragnar Johansson, vd för Wallenius SOL.

Från väg till sjö

Även Vesa Riihimäki, vd för Wärtsilä Finland, ser fram emot det nya samarbetet som innebär en förflyttning av mer gods till sjöfart.

– Genom att flytta Wärtsiläs tillverkning till nya Smart Technology Hub i Vasklot öppnar vi för att utveckla nya miljövänliga alternativ. Den nya rutten möjliggör en omläggning av vägtransporter till sjön och optimering av våra logistiklösningar, säger han i ett pressmeddelande.

Öppen för alla

Wallenius SOL uppger att servicen mellan Vasa och Antwerpen/Zeebrugge kommer att vara tillgänglig även för andra kunder med trailers, containrar och annan roro-frakt. 

– Reguljär linjetrafik mellan Vasa och kontinenten är ett jättelyft för logistiken i Vasa med omnejd. Den nya linjen kommer att medföra kostnadseffektiva och miljövänliga logistiklösningar för industri och handel i regionen, säger Hannu Uusi-Pohjola, vd på logistikföretaget KWH Logistics i Vasa.