VTS samlas i Södertälje och lotsbeställning i Gävle

Sjöfartsverket har beslutat om en ny nationell trafikinformationscentral i Södertälje från 2011. Därmed stängs VTS-centralerna i Göteborg och Luleå. Däremot blir Sound VTS, som drivs tillsammans med danska Farvandsvaesenet, kvar.Lotsbeställningscentralen för Norrland kommer att placeras i Gävle. Från och med i början på 2010 kommer lotsbeställningen gå via Gävle där man fördelar lots till varje uppdrag. Sjöfartsverket har cirka 215 lotsar anställda och för 2007 utfördes 40.217 lotsningar inom svenskt territorialvatten.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.