Volgotanker kan åter förstatligas

Ledningen för det ryska tankerrederiet Volgotanker vill enligt SeaNews.ru att staten åter tar hand om rederiet som kompensation för obetalade skatter. Staten kräver Volgotanker på RUB 3,3 miljarder (EUR 97,5 miljoner), vilket överstiger rederiets tillgångar. Åklagarmyndigheten i Samararegionen har också arresterat alla rederiets fartyg.Volgotanker transporterade 5,5 miljoner ton gods i fjol, vilket är 24 procent mindre än under år 2004. Prognosen för år 2006 är ännu mer pessimistisk på grund av att rederiet inte kan utrusta sina 353 fartyg inför säsongen. För reparationer och underhåll behövs närmare USD 50 miljoner.75 procent av Volgotanker ägs av utländska investerare, närmare 5 procent av småaktieägare och resten av staten, som har planerat att sälja sin andel i år. Bolagets ledning menar att rederiets problem beror på de påstådda kopplingarna till Yukos. Därför betonar ledningen för Volgotanker att rederiet inte är ett dotterbolag till Yukos och att det inte kontrolleras av Yukos, även om oljebolaget har varit rederiets största kund. Ledningen vill nu överföra rederiet till staten utan några som helst förbehåll för att möjliggöra en snabb nationalisering. Detta betraktas som den enda möjligheten att säkerställa 10.000 arbetstillfällen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.