Vinst för Gotlandsbolaget

Trots en stor nedgång i världsekonomin och sjunkande rater inom sjöfarten levererar Gotlandsbolaget vinst för 2009, om än lägre än för 2008.”Inom produkttank har rederiets resultatnedgång varit kännbar men dock betydligt mindre än inom andra delar av tanksjöfarten. Färje- och roro-trafiken till och från Sverige har drabbats av stora volymtapp, i vissa trafikområden mellan 25 och 40 procent. Det är därför mycket glädjande att vi i Gotlandstrafiken tvärtom har en fortsatt tillväxt. Det innebär att Destination Gotland slagit volymrekord samtliga år sedan Rederi AB Gotland började driva trafiken under det namnet 1998”, skriver vd Jan-Eric Nilsson i årsrapporten.Koncernens rörelseresultat uppgick till SEK 223 miljoner (383 miljoner 2008). Resultat efter finansiella poster uppgick till 184 miljoner (409 miljoner). Omsättningen var 1,7 miljarder (1,83 miljarder). Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr per aktie.Dotterbolaget Destination Gotlands resultat efter finansnetto uppgick till SEK 14 miljoner (53 miljoner 2008). Nettoomsättningen var 1,05 miljarder (1,12 miljarder). Antalet passagerare i Gotlandstrafiken, inklusive Ölandstrafiken, ökade med 2,9 procent jämfört med föregående år till knappt 1,63 miljoner passagerare. För 2009 uppgick den totala ersättningen från Rikstrafiken till 343 miljoner.I årsrapporten framhåller koncernen att man tittar på etablering av nya linjer ”... trafik mellan Gotland och Estland/Ösel samt Lettland är under utveckling och fler möjligheter studeras.”