Fotograf: Vattenfall

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Vill ha fler elfärjor snabbare

Vattenfall och Echandia Marine har inlett samarbete för att påskynda införandet av fossilfria elektrifierade passagerarfärjor.

Med konceptet ”Power-as-a-Service” avser Echandia och Vattenfall att underlätta introduktionen av ny teknik genom att minska risker och kostnader för slutanvändaren. Samarbetet går ut på att Echandia levererar batterisystem medan Vattenfall äger och hanterar all elektrisk utrustning på land och ombord.

Vattenfall äger och förvaltar

Ägandet och förvaltningen av anläggningen, som inkluderar laddstationen, batterisystemet och drivlinan, ligger hos Vattenfall som har lång erfarenhet av att just äga och driva elkraftsanläggningar. Konceptet omfattar bland annat drift och underhåll, elsäkerhetsansvar och eventuella investeringar under avtalsperioden.

– Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi visar att detta fungerar i verkligheten. Konceptet som sådant visar att Vattenfall kan ta ansvar för den del vi förstår oss på, drivlinan, batteriet, och elektrifieringen både ombord och i land. Om vi kan multiplicera det också till större fartyg är denna utveckling exakt vad vi vill, på vägen till en fossilfri värld, säger Vattenfalls koncernchef Magnus Hall i ett pressmeddelande.

Snabbare till fler

Det Stockholmsbaserade företaget Echandia började som en systemintegratör, men är i dag nischat mot att utveckla kraftfulla LTO-batterisystem för så kallade ”heavy-duty” applikationer, baserade på avancerad batteriteknologi från Toshiba. Echandia ligger bakom de farkoster som uppges vara världens första snabbladdade elektriska färja Movitz respektive världens snabbaste elektriska färja BB Green. Företaget vann också nyligen ett anbud att förse Arriva Danmark med batterier till sju passagerarfärjor som levereras av Damen Shipyards.

– Vi ser för närvarande ett stort ökat intresse för våra system, inte bara i Norge utan över hela världen. Samarbetet med Vattenfall kommer att göra det möjligt för vår teknik att nå ut till fler kunder snabbare. Eftersom våra batterisystem möjliggör supersnabb laddning blir tillgängligheten på hög strömförsörjning på land allt viktigare. Vattenfalls laddstationskoncept är mycket positivt för möjligheten att övergå från fossil till fossilfri sjötransport, säger Magnus Eriksson, vd för Echandia.