Fotograf: Regeringskansliet

Kategori: Specialfartyg | Miljö

Vill ha fossilfria vägfärjor

Trafikverket kommer att se över möjligheterna att göra de statligt ägda fartygen fossilfria.

Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för en omställning av bland annat vägfärjor och lotsbåtar. Detta ska även mynna ut i en strategi som inkluderar åtgärder. 

Ska vara föredöme

Enligt ett pressmeddelande från regeringen ska Trafikverket i sin analys identifiera effekter och kostnader och utgå från två alternativa målår – 2030 och 2045. Med detta underlag ska en strategi tas fram som visar i vilken ordning man ska vidta åtgärder och hur de ska följas upp. 

– Staten ska vara ett föredöme i den omställning som hela transportsektorn måste göra. Därför är uppdraget en viktig del i regeringens arbete med att utveckla hållbara transporter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i pressmeddelandet. 

70 procent

Museifartyg, Försvarsmaktens fartyg och Sjöfartsverkets isbrytare inkluderas inte i analysen. Enligt Sveriges uppsatt klimatmål ska växthusgasutsläppen för landets inrikestransporter, förutom luftfart, minska med 70 procent fram till 2030, jämfört med 2010.