Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Reparationsvarv | RoRo

Charterfrakt fortsätter docka i Göteborg

Krisdrabbade Damen Shiprepair Götaverken AB i Göteborg har många stamkunder som anser att det är viktigt att reparationsverksamheten fortsätter vid varvet. En av dem är Charterfrakt Baltic Carrier AB, som i augusti dockade sitt roro-fartyg Baltic Bright.

Charterfrakt Baltic Carrier AB har i många år anlitat Götaverken för dockningar av sitt numera enda fartyg Baltic Bright. 

– Vi har alltid tyckt att det är ett bra varv att gå till. Det är nära till våra hemorter och vi kan sätta in alla resurser när vi ligger där. De håller tiden och kan sin sak och är väl inarbetade, så det passar oss bra, säger vd Ture Axelsson till Sjöfartstidningen.

Han berättar att fartyget dockas vartannat år. Under detta varvsbesök gjordes stora genomgångar av huvudmaskineriet och klassningar.

Axelsson understryker att det är viktigt att reparationsvarvet finns kvar i Göteborg, trots nyheten om att man nyligen tvingats varsla över hälften av sin personal.

– Man kan gå till många andra ställen också, men det är inte alltid som det enbart handlar om pengar. Det gäller att få gjort det man skall och att man håller tiden och att man inte baxnar för något jobb extra som kan dyka upp.

Blågult fartyg

Baltic Bright byggdes av Karlskronavarvet 1996. Då rapporterade Sjöfartstidningen att hon är Sveriges mest blågula fartygsprojekt på många år:

”Svenskt rederi, svenskt varv, svenskt stål, svensk flagg, svensk besättning, svensk befraktare, svensk försärkring och ett stort antal svenska underentreprenörer och leverantörer gör roro-fartyget Baltic Bright till ett unikt tillskott i den svenska handelsflottan”, kunde man läsa i fartygspresentationen.

Idag seglar Baltic Bright fortfarande under svensk flagg – något som inte längre är alltför vanligt för roro-fartyg inom närsjöfarten. 

– Vi framhärdar i att vi vill ha det på det här sättet och vi har försökt och anpassa oss efter våra inkomster, så att säga. Men det är stor konkurrens utifrån, säger Axelsson.

– Roro är en svår bransch och det har varit väldigt långdraget med nedgången. Jag har nästan inte varit med om något liknande tidigare.

Norsk charter

Befraktaren är däremot inte längre svensk. Ursprungligen togs hon på långtidscharter av Holmen för transport av svenskt papper till England. Sedan 2008 har Baltic Bright varit tidsbefraktad till norska Sea Cargo. 

– Det är klart att det inte är långa charterkontrakt idag men det rullar på med optioner. Nu har vi avtal fram till årsskiftet och sedan är det ytterligare optioner, säger Axelsson.

Baltic Bright seglar i huvudsak från Bergen och Tananger till Immingham. Rundresan över Nordsjön görs på en vecka. Lasten består av trailers och annat gods.

– Det är mycket aluminium som går ut från Norge till England. Det är blockstuvat i rummet. Trailers och mafivagnar lastas både på väderdäck och huvuddäck.

Baltic Bright är i huvudsak en större version av rederiets föregående roro-fartyg Baltic Press och Baltic Print. 

– Idén var att kunna ta hela lasten av papper på huvuddäck så därför har vi inget undre rum, förklarar Axelsson.