Fotograf: Transatlantic

Kategori: Ekonomi | Container | Offshore

Ägarförhållandena i Trans på spel

Resultatet av Transatlantics aviserade företrädesemission kan bli att norska Kistefos ökar sin ägarandel från 62,9 till 72,2 procent av kapitalet. Besked väntas först i december.

I företrädesemissionen har endast de som redan är aktieägare rätt att köpa nya aktier. Skulle övriga aktieägare inte nappa på erbjudandet att köpa nya aktier för 4 kronor styck har huvudägaren Kistefos redan lovat köpa resten. Därför kan Kistefos ägarandel öka till från 62,9 procent av kapitalet och 58,4 procent av rösterna till maximalt 72,2 procent av kapitalet och 68,8 procent av rösterna.

Emmissionen gör att Transatlantics aktiekapital ökas med knappt 37 miljoner kronor vilket enligt bolaget ”motsvarar en total emissionslikvid om 147 870 264 kronor före emissionskostnader.” En extra bolagsstämma ska godkänna emissionen den 5 november och därefter kan aktierna tecknas under perioden 12-28 november. Hur det har gått beräknas vara klart att meddela den 3 december.

Svarta siffror

Redan nu har Transatlantic dock meddelat hur det gått under årets första tre kvartal. Sett över de tre kvartalen gör koncernen ett operativt resultat före skatt på minus 113 miljoner kronor, vilket ska jämföras med minus 287 miljoner för samma period förra året. Mer positivt är dock att tredje kvartalet i år har gett ett positivt resultat: ”Koncernen uppvisade ett positivt kvartalsresultat, vilket hänförs till Viking Supply Ships vars operativa resultat uppgick till 100 MSEK”, skriver bolaget i kvartalsrapporten.

Transatlantic fortsätter sin omstrukturering och har under det sensate kvartalet förutom att outsourca hela bulkdivisionen till AtoB@C Shipping, vilket innebär att 15 tjänster sparas in, också sålt fartygen TransEagle och TransFalcon.