Fotograf: Montage. Pär-Henrik Sjöström, CDC

Kategori: Politik | Folk/företag

”Viktigt att stöden funkar även för rederier”

Åtgärder för att stödja företag som drabbas av konsekvenserna av pandemin är återigen utformade så att stora delar sjöfarten inte kan ta del av dem. Det oroar föreningen Svensk Sjöfart, som efterlyser fler stödformer.

Med anledning av den ökade spridningen av coronasmitta och de restriktioner och rekommendationer som följer har regeringen åter aktiverat olika coronastöd till företag. Bland annat kan företag som drabbas av kraftigt minskad omsättning på grund av pandemin söka omställningsstöd för december.

Kommer inte sjöfarten till del

Stöden är dock utformade så att stora delar av sjöfarten inte kan ta del av dem, påpekar föreningen Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande. Branschorganisationen efterfrågar därför ytterligare åtgärder, som korttidspermitteringar för särskilt hårt drabbade branscher.

– Framför allt färjesjöfarten har drabbats hårt under hela coronapandemin, bland annat på grund av rekommendationer om minskat resande. När en tredje våg nu återigen påverkar resandet drabbas sjöfarten hårt. Det är bra att omställningsstödet återkommer, men det är viktigt att det funkar även för rederier. Vi vet att exempelvis korttidspermitteringar är en stödform som har varit viktig för hårt drabbade företag. Passagerartrafiken till och från Sverige är ett sådant område som drabbats mycket hårt av olika typer av restriktioner mellan länder, säger Anders Hermansson, tillförordnad vd för Svensk Sjöfart.