Fotograf: Viking Supply Ships

Kategori: Offshore | Fartygsaffärer

Viking Supply Ships tappar kontrakt

Transatlantics offshore-gren Viking Supply Ships tappar ett år av ett charterkontrakt för Tor Viking. Bolaget räknar med att få ersättning.

Charterkontraktet för “Tor Viking” gällde säsongerna 2014 och 2015 för uppdrag i sub-arktiska farvatten med optioner på ytterligare två borrsäsonger 2016 och 2017. Varje säsong omfattar cirka 7 månader inkluderande mobilisering och demobilisering med början omkring den 1:a maj varje år.

Borrsäsongen 2014 har nu blivit avbokad av befraktaren. Enligt kontraktet ska Viking Suppply Ships erhålla en avbokningsersättning, skriver bolaget, som också påpekar att kontraktet forsätter att gälla för de återstående perioderna.

Kommentarer

  • Kapten Bölja

    Då kommer Tor Viking att tjäna dubbelt så mycket 2014 🙂

    En stor avbokningsersättning samt nytt arktisk uppdrag!?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.