Kategori: Offshore

Viking Supply Ships stänger Göteborgskontor

Cirka 20 anställda blir övertaliga när Viking Supply Ships stänger kontoret i Göteborg och Kristiansandskontoret blir ett renodlat affärskontor. Avsikten är att centralisera drift och operation till Köpenhamnskontoret. Totalt minskas antalet tjänster inom VSS med 10-12 stycken. De övertaliga uppmanas söka nya tjänster i Köpenhamn. Enligt ledningen vidtas åtgärderna för att möta en svag marknad. Rederiet har också ett kontor i Moskva som dock inte berörs av omorganisationen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.